เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ชุมชนคนสู้เหล้าจังหวัดสงขลา กับคอนเซ็ป “ตับจะดี ชีวีจะสดใจ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน“


“หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต” เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพชมรมคนหัวใจเพชร ตามกรอบแนวคิด ชุมชนสุขปลอดเหล้า 8 ด้าน เพื่อสนับสนุนช่วยเชียร์คนหัวใจเพชร ครอบครัว และชุมชนในช่วงลดละเลิกเหล้า โดยใช้โอกาสสำคัญในช่วงระยะเวลา 3 เดือนระหว่างเข้าพรรษา

วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2566 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวิร์คช็อปและส่งมอบหลักสูตร ‘เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น และนวด ประคบ แช่ กดจุด’ ภายใต้โครงการฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา 2566 โดยคุณพิมพ์มณี เมฆพายัพ หัวหน้าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมด้วยคณะวิทยากร คุณฟ้าปองดิน นาคขวัญ หมอแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คุณปราณ นาคขวัญ นักออกแบบและจับคู่อาหารวัตถุดิบท้องถิ่น มาร่วมออกแบบกิจกรรมให้กับชมรมคนหัวใจเพชรบ้านควนเหนือ หมู่ 17 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

สำหรับ ชุมชนบ้านควนเหนือ หมู่ 17 ตำบลท่าช้าง จังหวัดสงขลา เป็นฐานเรียนรู้ที่ 4 ต่อเนื่องจาก ชมรมคนหัวใจเพชร บ่าวงดเหล้า สาวพักตับ จังหวัดตรัง ชมรมคนหัวใจเพชรบ้านป่าเล จังหวัดพัทลุง และชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล โดยในแต่ละพื้นที่จะนำวัตถุดิบ สมุนไพรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งยกระดับให้เกิดเป็นฐานเรียนรู้ และติดตั้งทักษะกระบวนการ 4 ช. (ชวน ช่วย ชม เชียร์) ผู้บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาและครอบครัว ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน นี้

เราปักหมุดหยุดเหล้าที่ชุมชนบ้านควนเหนือ หมู่ 17 ตำบลท่าช้าง
ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 3 ที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ซึ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทุกคนจะมีการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพของตัวเอง บางคนกินเหล้ามา 9 เดือน พอเข้าพรรษาก็หยุด สำหรับหลักสูตรนี้ที่ใช้สมุนไพรพื้นถิ่นมาดูสุขภาพ ในอนาคตจะมีการต่อยอดกิจกรรม ซึ่งทางอำเภอบางกล่ำ สาธารณสุขบางกล่ำ และกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้น และฝากว่าอยากให้มีการต่อยอดกระบวนการให้กับภาคีเครือข่ายในทุกภูมิภาค ผมเชื่อว่าโรค NCDs และโรคต่างๆ จะต้องลดลงอย่างแน่นอน ต้องขอขอบคุณทางเครือข่ายงดเหล้า และ สสส. ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ

นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร
ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา

” เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ ที่นำสมุนไพรพื้นถิ่นที่เรามีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับบางคนเขารู้ว่ามีสรรพคุณ แต่ในส่วนของวิธีการใช้หรือประโยชน์ยังไม่รู้ครบถ้วนเท่าที่ควร ซึ่งทางอำเภอมีการหนุนเสริมกิจกรรมลักษณะแบบนี้ในการใช้พืชท้องถิ่นมาสร้างรายได้ สร้างประโยชน์ และในอนาคตอาจจะมีการต่อยอด เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมองค์ความรู้ให้ประชาชนได้ครับ “

นายนุกูล สุวรรณวงศ์
ปลัดอำเภอบางกล่ำ” ขอขอบคุณทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่ชวนให้ร่วมกอจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เห็นถึงพลังของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยง ซึ่งทาง สคร.12 ยินดีสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาวะให้กับพี่น้องประชาชน และรู้สึกดีมาก
ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ “

นางสาวนันทิมา สุขสนาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

กิจกรรมฐานเรียนรู้ เสริมพลังตับฟื้นพลังชีวิตด้วยอาหารและสมุนไพรประจำท้องถิ่น’ เป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ลดละเลิกสุรา และผู้ดูแลผู้ติดสุราในชุมชนช่วงระหว่างเข้าพรรษา 3 เดือน โดยมีรูปแบบกระบวนการ ดังนี้ :

1.การเตรียม น้ำสมุนไพรและความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพร เพื่อดื่ม และสำหรับแช่มือแช่เท้า เพื่อขับสารพิษในตับและร่างกาย การเตรียมน้ำผักผลไม้ปั่น

2.การเรียนรู้สรรพคุณของผักผลไม้

3.การกินอาหารตามธาตุ

4.การเรียนรู้การจับคู่อาหารเพื่อเสริมไฟเบอร์ให้ลำไส้ด้วยวัตถุดิบพื้นบ้าน”

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างทักษะในการประกอบอาหารเพื่อดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ชมรมคนหัวใจเพชร ชุมชนรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ที่ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะให้เกิดองค์ความรู้และกรรมวิธีการปรุงอาหาร

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว : ธนิตา เขียวหอม/ธนบดี เจริญผล
ภาพ : ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง