โชว์ แชร์ เชื่อม เรื่องเล่า เร้าพลัง งดเหล้าเข้าพรรษาได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬ ชมรม อ.สคล.(คนหัวใจเพชร)ตำบลบึงกาฬ คณะสงฆ์อำเภอเมืองบึงกาฬ และผู้นำชุมชน

ร่วมกิจกรรม “นายอำเภอรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี2566” โดยมีนายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ(นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง) ได้กล่าวให้โอวาทและเยี่ยมเสริมกำลังใจ “นายอำเภอใกล้บ้านสมานใจ ช่วย ชม เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล” ว่าที่คนหัวใจหิน(งดเหล้าครบพรรษา) และมอบขวัญกำลังใจแก่คณะทำงานชุมชนคนสู้เหล้าตำบลบึงกาฬ

คนหัวใจหิน(งดเหล้าครบพรรษา)ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โชว์ แชร์ เชื่อม เรื่องเล่า เร้าพลัง งดเหล้าเข้าพรรษาได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด” ซึ่งสิ่งดีๆที่ได้ ดังนี้

  • สุขภาพดีขึ้น
  • สังคมให้การยอมรับ
  • มีกำลังในการทำงานมากขึ้น
  • มีคนเข้าหามากขึ้น พูดคุยพบปะ มีสังคม
  • ประหยัดเงินมากขึ้น
  • ครอบครัวาคภูมิใจ
  • มีเวลาให้สิ่งทีรัก และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากขึ้น
  • ชุมชนสงบ ไม่มีการทะเลาะวิวาท
  • อุบัติเหตุในชุมชนลดลง

ในโอกาสนี้พระครูวิสุตธิโพธารักษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้เทศนาธรรมเสริมกำลังใจ “ลานวัดลานบุญ หนุนเสริมงดเหล้าเข้าพรรษา เข้าหาธรรม” เพื่อให้มีกำลังใจในการงดเหล้าต่อไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬ

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน