ชาวโนนม่วงร่วมใจ ถวายเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมเป็นกำลังใจชุมชนคนสู้เหล้าเข้าพรรษา

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการนำของ นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานภาคอีสานตอนบน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สคล.ขอนแก่น และพี่น้องประชาชน บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมใจกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี ภายใต้โครงการกิจกรรม ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2566 ของจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ให้กำลังใจ คนงดเหล้าเข้าพรรษา ระหว่างชุมชนต่อชุมชน (ชุมชนคนสู้เหล้า) ประกอบไปด้วย

  1. บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  2. บ้านโคกม่วง ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  3. บ้านวังเพิ่ม ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น
    โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้
  4. กิจกรรมค่ายอาสาของแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และ เยาวชน YSDN ณโรงเรียนบ้านโคกม่วง ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 25656
  5. กิจกรรมทอดเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสักหลวง บ้านโคกม่วง ตำบลศรีสุข
  6. กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดสีชมพู บ้านวังเพิ่ม ตำบลวังเพิ่ม
  7. กิจกรรมทำบุญ ณ วัดถ้ำแสงธรรม

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้นำโดยการนำของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสีชมพู รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเพิ่ม และผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกม่วง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ


ภาพ/ข่าว : ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ ภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน