สคล.นครศรีธรรมราช สนับสนุนกลุ่มคนหัวใจเพชร สร้างอาชีพ “กลองยาวปลอดเหล้า”

      ทางเครือข่ายองค์กรงดจังหวัดนครศรีธรรมราช (สคล.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้งดเหล้า
ลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่พูดคุยให้กำลังใจ และสนับสนุนสื่อรณรงค์ "กลองยาวปลอดเหล้า" ให้กับคณะกลองยาวกลุ่มคนหัวใจเพชรของศูนย์การเรียนรู้ฯ 
ในการทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน และงานบุญประเพณีของชุมชน

ด้าน นายนิคม ลักษณะปิยะ คนหัวใจเพชร เล่าว่า  ขบวนกลองยาว เป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่ใช้เล่นนําหน้าขบวนเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมขบวนงานแห่นาค แห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่งานรื่นเริง งานบุญประเพณีต่างๆ โดยในคณะกลองยาวจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 12 คน ซึ่งเมื่อก่อนถ้าหากคณะกลองยาวรับงานเล่นกลองยาวที่ไหน ตนเองและคนในคณะกลองยาวจะต้องมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคู่ไปด้วยระหว่างเล่นกลองยาว จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ และเกิดการทะเลาะวิวาทกับคนในงาน เจ้าภาพงาน จนทำให้มีจ้างงานของคณะกลองยาวลดลง หลังจากทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้ามาหนุนเสริม ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนเลิกดื่มได้ตลอดชีวิต ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี ลดปัญหาในชุมชน และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับงานกลองยาวทั้งในและภายนอกชุมชนอีกด้วย

ที่มาของภาพ : Facebook ชีพจรปักษ์ใต้

Sunset.