บูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เหล้า บุหรี่ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 25 กันยายน 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

ว่าด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เหล้า บุหรี่ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ 21 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมปลอดเหล้า และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด

ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มแอลกอฮออล์ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมปลอดเหล้า และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด และสังคมต่อไป

ที่ตั้งเลขที่ 25/64 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000