เดินหน้าให้กำลังใจ สถานประกอบการ “งดเหล้า เข้าพรรษา”

วันที่ 13 กันยายน 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก และเครือข่ายภาคีภาครัฐ นำโดยคุณสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง คุณวิลาวัลย์ เอี่ยมสอาด รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ระยอง คุณสมเกียรติ จันทร์อารักษ์ ผู้ประสานงาน สคล.ตะวันออก และ คุณโชติ ฟางลอย ผู้ประสานงาน จ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สถานประกอบกิจการและพนักงาน ที่เข้าร่วมโครงการ งดเหล้า เข้าพรรษา ในพื้นที่ อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง โดยมี จำนวนทั้งสิ้น 4 โรงงาน คือ บริษัท อาร์พีที เอเชีย จำกัด , บริษัท อาร์พีที ดีซายน์ แอนด์ แมชชีน จำกัด , บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)

เนื่องจากในพื้นที่ ภาคตะวันออก มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออกจึงอยากยกระดับ ให้เป็นสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมปลอดเหล้า ซึ่งโรงงานที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ เป็นโรงงานที่เคยเข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานลด ละ เลิก เหล้า ช่วงเข้าพรรษา และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับพนักงา

ที่ตั้งเลขที่ 25/64 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000