“ส่วงเฮือ” อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์(ประเพณีแข่งขันเรือยาว) 2566

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า

“ส่วงเฮือ” กมลาไสย

“อำเภอกมลาไสย” เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำปาว วิถีชีวิตของชาวอำเภอกมลาไสย จึงผูกพันอยู่กับสายน้ำและมีประเพณีการแข่งขันเรือ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ส่วงเฮือ” มีมาช้านานเป็นเวลาเกือบร้อยปี เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอกมลาไสย และพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง การแข่งขันเรือของชาวอำเภอกมลาไสย ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตามกาลเวลา และมีสืบสานประเพณีที่มีมากกว่าร้อยปี กับประเพณีการแข่งเรือที่เรียกว่า ส่วงเฮือ ตามวิถีชีวิตของชาวอำเภอกมลาไสย

ปี 2566 เทศบาลตำบลกมลไสย จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ (ปลอดเหล้า-เบียร์) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็นการแข่งขันเรือยาวประเภท 10, 40 และ 55 ฝีพาย ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2566 ณ สนามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย

วันที่ 22 กันยายน 2566 มีการแห่ถ้วยพระราชทานฯ และพิธีเปิด มีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีร่วมเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี

แข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์

เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลกมลาไสย ร่วมรณรงค์การแข่งขันเรือยาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลอดเหล้า-เบียร์ ซึ่งพื้นที่กมลาไสย เป็นสนมแข่งเรือที่มีการจัดเป็นงานแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์ มาอย่งต่อเนื่องหลายปี มีกิจกรรมเดินรณรงค์ในขบวนแห่ของเยาวชน กิจกรรมรณรงค์แจกน้ำดื่มทางเลือก และการรณรงค์เฝ้าระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยความร่วมมือกับภาคส่วนาชการในพื้นที่ ทั้งกรมการปกครองกมลาไสย โรงพยาบาลกมลาไสย สาธารณสุขกมลาไสย กองการสาธารณสุขเทศบาลกมลาไสย และ สภ.กาฬสินธุ์ ในการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือนด้านกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแลกอฮอล์ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเพื่อความเรียบร้อยของการจัดงาน โดยเน้นไปที่ความปลอดภัยของประชาชนและคนที่มาเที่ยงานเป็นหลักสำคัญ

นางกัลยา เลิศล้ำ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการดำเนินการในหลายมิติ ผ่านการประสานการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลกมลาไสย หน่วยงานในพื้นที่ เครือข่ายเยาวชน และชุมชนคนสู้เหล้า เพื่อสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานแข่งขันเรือยาวกมลาไสย ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการมาเที่ยวงาน เพราะงานแข่งขันเรือยาวประเพณีของอำเภอกมลาไสย เป็นงานบุญประเพณีหลักและขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเรือมาแข่งจากหลากหลายพื้นที่ และคนต่างพื้นที่มาเที่ยวจำนวนมาก การได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนในพื้นที่จึงเป็นเรื่องที่ดี ในการสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดเหล้า ปลอดภัยต่อไป

ภาพ/ข่าว จากเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดกาฬสินธุ์/เทศบาลตำบลกมลาไสย อ.กมลาไสย

https://www.facebook.com/StopdrinkNorthEsan/

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน