สคอ. – สสส. จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลา จัดเวทีสาธารณะ ระดมความเห็น แก้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงสูงด้านอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลา ร่วมจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงสูงด้านอุบัติเหตุทางถนน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน ค้นหาปัญหาสาเหตุ จัดการความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการระดับอำเภอ เร่งสร้างความปลอดภัยทางถนน


โดยมี นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติแหตุ (สคอ.) และ ว่าที่ร้อยตรี ภัทร นาคสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกันอบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสงขลา ร่วมให้ข้อมูลแนวทางการทำงานในพื้นที่เสี่ยงสูง ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ 6 แห่ง ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่/ สะเดา/รัตภูมิ/เมือง/นาทวี และจะนะ รวมกว่ 40 คน ซึ่งเวทีประชุมได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานพร้อมนำเสนอแผนฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสนอแนะ

สำหรับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมเวทีประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน และทำกิจกรรมรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยขอเชิญชวนผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน ลดความประมาท เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ โดยการ ” ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ” รณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะขับขี่ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ หรือหลังจากออกพรรษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ขอขอบคุณข้อมูล / ภาพ
Facebook : สำนักงาน ปภ. จังหวัดสงขลา / สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) / เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง