ชมรมเยาวชนสร้างสุข มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ” เพราะความสุขเราสร้างได้ ” เพื่อนกันมันส์โนแอล

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ตึกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชมรมเยาวชนสร้างสุข มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง จัดกิจกรรมประชุมสามัญชมรม เพื่อชี้แจงกิจกรรมโครงการที่จะจัดขึ้นในตลอดการศึกษา และเป็นการเปิดเวทีให้สมาชิกในชมรมร่วมกันออกแบบกิจกรรมของตนเอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ไอเดียของกันและกัน

ภายในเวทีประชุมครั้งนี้ มีการกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดจากการออกแบบร่วมกันของน้อง ๆ เยาวชน ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ” พรบ.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” และ” กิจกรรมดีลไม่ดื่ม ไม่ลืมสอบ ” เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และเสริมภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ให้สามารถรู้เท่าทันความอันตราย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณธนิตา เขียวหอม (พี่เน็ตตี้) ผู้ประสานงานด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง ที่มาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบกระบวนการ ให้ข้อแนะนำในเรื่องของการเขียนโครงการอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับความสนใจจากน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม และในอนาคต ชมรมเยาวชนสร้างสุข มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญของกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสา พร้อมขับเคลื่อนงาน หรือทำกิจกรรมรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ และอบายมุขต่าง ๆ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และเยาวชน

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ข่าว / ภาพ : Facebook ชมรมเยาวชนสร้างสุข มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง