หนองโกสว่างพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง งดเหล้าเข้าพรรษาปี 66 ในฤดูกาล “สุขปลอดเหล้า”

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 ชุมชนหนองโกสว่างพัฒนา จัดกิจกรรมภายใต้โครงการอำเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่แบบบูรณาการสร้างสุข ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณโดยรอบชุมชนหนองโกสว่างพัฒนา

นำโดย นายบุญจันทร์ สิงห์โสภา ประธานคณะกรรมการชุมชนหนองโกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 1 เป็นแกนนำสมาชิกอาสาสมัครชุมชนคนสู้เหล้าภายในชุมชน และเจ้าหน้าที่ Ysdn อำเภอกระนวน เดินรณรงค์เชิญชวนงดเหล้าระหว่างพรรษา

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านกิจกรรมของชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมให้ชุมชนปลอดภัยห่างไกลแอลกอฮอล์ ให้อำเภอกระนวนเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนในรอบด้าน

มีกิจกรรม ดังนี้

– เดินรณรงค์เชิญชวน สมัครรับ คนงดเหล้าเข้าพรรษาโดยใช้เครื่องมือรับสมัครงดเหล้าเข้าพรรษา ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

– รณรงค์ร้านค้ารู้กฎหมาย ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

– ลงพื้นที่คัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบสอบถามมาตราฐานเพื่อส่งต่อข้อมูลให้สถานพยาบาลของรัฐ โดย อาสาสมัครชุมชนที่ผ่านการอบรมเครื่องมือจากจนท.สถานพยาบาล

– กิจกรรมปลุกพลังบวกชุมชนเข้มแข็ง ค้นหาต้นทุนในพื้นที่ออกแบบกิจกรรม ชวน ช่วย ชม เชียร์ งดเหล้าระหว่างพรรษา

นอกจากนี้ยังมีการออกแบบกิจกรรมดีๆ ที่ร่วมกับแกนนำ Ysdn กระนวน ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการทำงานชุมชนเข้มแข็งงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีกำหนด จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนปลอดภัยร่วมใจเข้าวัดทำบุญระหว่างพรรษา ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ วัดศรีสว่าง อำเภอกระนวน ในเวลา 11.00 น เป็นต้นไป สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมลงทะเบียนงดเหล้าเข้าพรรษา ในปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://noalcohol.ddc.moph.go.th/ เพื่อสร้างสมบุญบารมี เชื่อกันว่าอานิสงส์ผลบุญจะทำ “ให้ช่วยปัดเป่าเคราะห์กรรมอุปสรรคใดๆ ให้หมดไปหรือทุเลาเบาบางลง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ชีวิตมีความสุขกายสบายใจ”

ภาพ/ข่าว : YSDN อำเภอกะนวน ขอนแก่น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน