ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมตัวขับเคลื่อนงานฤดูกาลสุขปลอดเหล้า

ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง 6 ศูนย์ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมตัวแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานฤดูกาลสุขปลอดเหล้า ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา

    เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช (คปส.นศ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง 6 ศูนย์การเรียนรู้ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งติดตามชุมชนบุคคลต้นแบบ และให้กำลังใจคณะทำงานชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน
    ด้านนายวรวุฒิ ประสานพจน์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า  การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ทิศทางในการขับเคลื่อนงานงดเหล้าในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้ ลดความเสี่ยง และผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละชุมชนต่อไป  
    อีกทั้งยังมีการสนับสนุนและช่วยเหลือเชิงเครือข่ายจากศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง 6 ศูนย์การเรียนรู้ของนครศรีธรรมราช ในการหนุนเสริมซื้อมังคุดจากคนหัวใจเพชร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จำนวน 500 กิโล ภายใต้สถานการณ์ราคามังคุดตกต่ำ และมีการสนับสนุนน้ำพริกมะขามจากศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงชุมชนบ้านทวดทองให้กับผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้อีกด้วย

Sunset.