ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนอำเภอบัวเชด “เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง”

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 โครงการอำเภอบัวเชดบูรณาการพลังเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน “เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง” ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

โดยมี นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและให้คำชี้แนะกับน้องๆแกนนำเยาวชนให้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ พัฒนาตนเองสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง

นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม กล่าวว่า “เด็กเยาวชนทุกคนล้วนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ ไม่ว่าเราจะเติบโตมาในครอบครัวแบบไหน ครอบครัวมีความพร้อมหรือไม่ ถึงแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะเป็นได้ สิ่งสำคัญคือ ถ้าเรามีความตั้งใจ พยายามฝึกฝนตนเอง ไม่ว่าฝันที่วางไว้จะเป็นสิ่งใด เราก็สามารถเป็นได้ และเด็กเยาวชนตัวเล็กๆในวันนี้ จะกลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่กลับมาพัฒนาอำเภอบัวเชดในอนาคต”

กิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คุณครูแกนนำ และเครือข่ายแกนนำเยาวชนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส จากทั้งหมด 11 โรงเรียนมาเข้าร่วม ซึ่งเป็นตัวแทนเด็กเยาวชนจากทั้ง 6 ตำบลในอำเภอบัวเชด ที่จะนำความรู้ และทักษะที่ได้เรียนรู้จากค่ายไปต่อยอดกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง

โดยกระบวนการเรียนรู้ในค่ายเน้นไปที่กระบวนการสร้างแกนนำเด็กเยาวชน มีเวทีในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การแสดงออกในทางสร้างสรรค์ จิตอาสา รู้สึกถึงการมีคุณค่า และมีความสนใจในการทำกิจกรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมให้แกนนำเด็กเยาวชน ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ที่กระทบกับเด็กเยาวชน และครอบครัว ชุมชน

ซึ่งกิจกรรมการเสริมทักษะในค่ายมีดังนี้

  • กิจกรรมสัมพันธ์ (ลมเพ-ลมพัด, เป่ายิงฉุบ, รถตุ๊กๆ, สื่อสารสร้างสรรค์)
  • กิจกรรม “ฉันคือใคร” (วาดภาพหน้าของตัวเอง)
  • กิจกรรมดอกไม้มิตรภาพ “ความคาดหวัง– ความสุขของฉัน-ฉันอยากเห็นโรงเรียนของฉันและอำเภอบัวเชดเป็นอย่างไร”
  • กิจกรรม วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ สุรา ยาเสพติด กัญชา กระท่อม อุบัติเหตุ ฯ) โดยใช้ตาราง 6 ช่อง
  • กิจกรรม “บ้านของฉัน” สร้างบ้านภายใต้เงื่อนไข “แข็งแรงที่สุด บ้านสวยที่สุด สูงที่สุด”
  • กิจกรรมคุณสมบัติผู้นำที่พึงประสงค์
  • แผนงานกิจกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละโรงเรียน “เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง”

หลักจากนี้ ทางโครงการอำเภอบัวเชดบูรณาการพลังเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จังหวัดสุรินทร์ จะมีการทำงานร่วมกับนายอำเภอบัวเชด ตัวแทนหน่วยงานราชการ โรงเรียนและเครือข่ายแกนนำเยาวชน เพื่อออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความต้องการของเด็กเยาวชน และพัฒนาไปสู่พื้นที่สร้างสรรค์กลางของอำเภอ ลดความเสี่ยง สร้างพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่การมีส่วนร่วม และพื้นที่ปลอดภัยของทุกคน

ภาพ – ผู้ประสานงาน YSDN อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ข่าว - ผู้ประสานงาน YSDN อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสานงาน YSDN อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง