งดเหล้าอีสานล่าง สร้างคนแถวสาม สร้างลูกหลานY SDN

  “ค่ายเยาวชน To Be NUMBER ONE  ยกระดับพัฒนาเยาวชน นักรณรงค์ สู้วิทยากรกระบวนกร”  เป็นการร่วมมือระหว่างประชาคมงดเหล้าจังหวัดอำนาจเจริญและองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ผ่านการนำขบวนของนายบรรจง สุระวงศ์ กำนันตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ชวนกลุ่มเยาวชนในตำบลนาจิก ประมาณ 30 คน และผู้นำชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมกระบวนการค่ายพัฒนาทักษะการเป็นกระบวนกร เมือวันที่19-20 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมผามออีแดง ตำบลเสาธง อำเภอกันลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมศักดิ์ โสภิพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ให้เกียรเป็นประธานในการเปิดค่ายเยาวชน To Be NUMBER ONE  ยกระดับพัฒนาเยาวชน นักรณรงค์ สู้วิทยากรกระบวนกร และกล่าวถึงเป้าหมายในการพัฒนาคือ มุ่งเป้าการสร้างคนแถวสองในพื้นที่ชุมชนคนสู้เหล้า การพัฒนาเยาวชนจากนักรณรงค์ในชุมชนสู่คนจัดกระบวนกร และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับแกนนำเยาวชนในตำบลนาจิก ผ่านหลักสูตรการพัฒนาแกนนำเยาวชนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

   มีกระบวนการในการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา สองวันหนึ่งคืน โดยให้แกนนำเยาวชนตำบลนาจิกได้รู้จักตนเอง ผ่านกิจกรรมดอกไม้ของฉัน กิจกรรมตารางชุมชนของฉันค้นหาปัญหาและแนวทางที่เยาวชนอยากทำในบ้านตนเอง ทักษะการสื่อสาร เสริมพลังให้แกนนำเยาวชนได้มีทักษะในการสื่อสาร กิจกรรมเหล่านี้เน้นการมองตนเองและชุมชนตนเอง เพื่อการหนุนเสริมผู้นำชุมชน ผ่านแนวคิด เด็กคิด เด็กทำ ผู้นำชุมชนหนุน กับบรรยากาศค่ายสองวันหนึ่งคืน

   กระบวนการสร้างคนแถวสาม สร้างลูกหลาน Y SDN จึงเกิดขึ้นที่ชุมชนตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ท่านกำนันบรรจง สุระวงศ์ กำนันตำบลนาจิก กล่าวว่า “การพัฒนาคนต้องเริ่มตั้งแต่ยังเยาว์ เพราะเขาต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต” ที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองในอนาคต เราจะสร้างลูกหลานให้รู้จักชุมชนตนเอง ช่วยกันแก้ปัญหาชุนชนด้วยมือของเขาเอง จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นลูกหลานที่อยู่ในชุมชนคนสู้เหล้า ผู้ใหญ่ทำทางสร้างแนวคิดให้เด็กๆได้เดินตามรอยเท้า มุ่งสู่ชุมชนแห่งความสุข

ตั้ม ไข่เค็ม ประเด็นเยาวชน ภาคอีสานตอนล่าง