นายอำเภอบัวเชด ขับเคลื่อนเทศกาลสุขปลอดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาทั้งอำเภอ

เทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2566 และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2566 ทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและเพิ่มความสุขในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญเทศกาลสร้างสุขปลอดเหล้าของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่สนับสนุนโครงการอำเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้มีกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษา”  โดยประสานหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม ลด ละ เลิกสุรา ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา

นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการเชิญชวนประชาชนชาวบัวเชดเข้าสู่เทศกาลสุขปลอดเหล้า (Healthy Sobriety Season) ใช้เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เป็นโอกาสในการดูแลสุขภาพ  โดยเริ่มที่ตนเองและครอบครัว เพื่อสุขภาวะที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสร้างสังคมที่ปลอดภัย ซึ่งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนงานโรงเรียนนำร่องภายใต้โรงเรียนคำพ่อสอน โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสมาเข้าร่วมทั้งหมด 13 โรงเรียน จัดกิจกรรมการ์ดน้อยร้อยรัก ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ซึ่งมีเด็กนักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมและชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา

ในโอกาสนี้นายอำเภอบัวเชดจึงได้เชิญชวน “หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอ ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา” โดยลงนามในแบบฟอร์มผู้ร่วมปฏิญาณตน ซึ่งหลังจากนี้ โดยนายอำเภอร่วมกับโครงการอำเภอบัวเชดบูรณาการพลังเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จะมีการติดตามเยี่ยมเสริมพลังตลอด 3 เดือน จัดเวทีการสรุปบทเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับคนหัวใจหิน/ หน่วยงานที่เป็นต้นแบบงดเหล้าได้ครบพรรษาต่อไป

ภาพ – สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ข่าว - ผู้ประสานงาน YSDN อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสานงาน YSDN อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง