วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เหล้า เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า เข้าพรรษา 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จัดเวทีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2566

กิจกรรมธรรมะงดเหล้าเข้าพรรษา โดยพระครูสุธีธรรมธร เจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม อ.หนองหาน นายอนุพงศ์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรม และนายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน นำคณะครูอาจารย์และนักศึกษากล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

พระครูสุธีธรรมธร ธรรมมะเทศนา “การลดละเลิกได้ ต้องใช้ความพยายาม จากความเคยชินของเรา แนวทางการจะพัฒนาตนเองให้สามารถลด ละเลิกได้ คือ

1.จัดการความคิด คิดเรื่องที่ดี ถ้าบอกจิตของเราเป็นคนเก่งเป็นคนน่ารัก มีวิธีฝึกตนเอง โดยหันมาดูสำรวจตนเองก่อนอันดับแรก การกล่าวคำขอโทษ การให้อภัยตนเองและผู้อื่น การกล่าวขอบคุณ และฉันรักตนเองและรักผู้อื่น

2. การที่รู้สาเหตุของปัญหา หากเรารู้ว่าการดื่มทำให้เกิดปัญหามากมาย พ่อแม่เลี้ยงเราให้นมเลี้ยงเรา ดังนั้นสุราเป็นสิ่งไม่สำคัญ สุราทำให้สูญเสียความเป็นพระเอก นางเอก กลายเป็นตัวร้ายแทน

3. ให้ศีล 5 ข้อรักษาความเป็นคนที่ดี ให้เรา “ยื้มง่าย ไห้วสวย พูดจาไพเราะ สงเคราะห์ผู้คน ประพฤติตนพอเพียง งดเหล้าเข้าพรรษา เพี่อเป็นคนดี คนมีคุณภาพ ต่อสังคม”

นายอนุพงศ์ มกรานุรักษ์ กล่าว “วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดให้คณะครูอาจารย์และนักศึกษางทะเบียนลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น โดยใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาทุกปีให้มีการลงนามซึ่งปีนี้มีคนลงนาม 1,200 คนกว่าคน”

นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร ได้กล่าวให้ข้อคิดกับคณะครูและนักศึกษาว่า “เราจะเห็นการเกิดปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นนั้น จะเห็นว่าสาเหตุต้นเรื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ ไม่เพียงแต่น้องๆงดเหล้าเริ่มต้นเข้าพรรษานี้ หากใครที่เลิกตลอดได้ตลอดก็จะดีมากต่อตนเอง และขอให้นำแบบอย่างนี้ขยายไปสถาบันอื่น หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ ทั่วจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้คนอุดรธานีมีสุขภาพที่ดี และปัญหาผลกระทบจากแอลกอฮอล์ลดลง”

สิ่งสำคัญ การบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นการฝึกใจตนเอง ฝืนจากความเคยชินจากการเคยดื่ม การชนะใจตนเอง ด้วยการ ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพดีและเพื่ออนาคตที่ดีต่อตัวเอง

ภาพ/ข่าว : จันทรัช สารี เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน