รวมพลังชาวพระลับเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า เข้าพรรษา 2566

4 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาวัดสมศรี ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลพระลับ ร่วมกับชาวพระลับ 19 หมู่บ้าน ได้จัดโครงการงานประเพณีลอดเหล้า และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2566

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระลับ ได้มอบหมายให้นายวิลาศ สีระพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลพระลับ เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เข้าร่วมกว่า 200 คน ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านที่เป็นต้นแบบการจัดงานศพปลอดเหล้า ร้านค้าที่ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตเทศบาลตำบลพระลับ

การดำเนินโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับแต่ละหมู่บ้านในการจัดงานศพปลอดเหล้า รวมทั้งขยายผลถึงงานบุญประเพณีปลอดเหล้าของตำบล ไม่ว่าจะเป็นงานบั้งไฟปลอดเหล้า งานแข่งเรือปลอดเหล้า งานบวชปลอดเหล้า เป็นต้น การเชิญชวนชาวพระลับร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาโดยมีประธาน อสม. ทั้ง 19 หมู่บ้านที่เป็นแบบอย่าง และอสม.ทั้งตำบลลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเชิญคนในชุมชน/หมู่บ้าน ร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเอง ลดการทะเลาะวิวาทของคนในครอบครัวอันเกิดจากการเดิมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ในแต่ละปีจะมีคนงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการให้กำลังใจกับผู้ที่ลงนามในตลอด 3 เดือนของการงดเหล้าเข้าพรรษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระลับ โดยนางสุจิตรา อุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ริเริ่มโครงการ ได้กล่าวว่า

“โครงการนี้ได้เริ่มต้นเป็นเวลานาน เริ่มจากคนเพียงไม่กี่คน ไม่กี่หมู่บ้าน เริ่มขยายผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาชาวพระลับเริ่มรับรู้และเข้าใจถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะงดเหล้าเข้าพรรษา มีคนเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต โดยเริ่มจากการงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา มีคนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเชิญชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษาในหมู่บ้าน ขยายผลถึงการจัดงานประเพณีที่ปลอดเหล้า ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอีกแนวทางการทำงานหนึ่งที่ให้ชาวพระลับจะได้มีสุขภาพที่ดี ประกอบอาชีพต่างๆด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำมาใช้ในครอบครัว”

สำนักงานเครือข่ายภาคอีสานตอนบน ได้ร่วมให้แนวทางการชวน ชม เชียร์ ให้ผู้ที่ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาอยู่ครบพรรษา และให้กำลังใจ ส่งพลังบวกแก่อาสาสมัครทุกท่าน ที่ถือเป็นส่วนสำคัญสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่ชุมชนของตนเอง


ติดตามข่าวสาร เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนได้ที่ เพจ https://www.facebook.com/StopdrinkNorthEsan/


ภาพ/ข่าว : นาฎชฎา แจ้งพรมมา,วรลักษณ์ พูดเพราะ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน