นายอำเภอนาดูน ชวนผู้นำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า เข้าพรรษา 2566

นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงอำเภอนาดูน นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดูน โดยอำเภอนาดูน ร่วมกับ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) พร้อมหน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเวทีปฏิญาณตนงดเข้าพรรษา และการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ปี พ.ศ.2566

เนื่องด้วย เทศกาลเข้าพรรษา เป็นเทศกาลแห่งการทำบุญ รักษาศีล ของชาวพุทธทั้งปวง โดยมีกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการทำบุญเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต การรณรงค์ในปีนี้ เน้นสนับสนุนให้ทุกคนรักสุขภาพ สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ให้กำลังใจคนที่ตั้งใจงดเหล้าครบพรรษา โดยคาดหวังว่าเทศกาลเข้าพรรษาจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขและสุขภาพดี ตามแนวคิด สุขปลอดเหล้า

และสืบเนื่องจากการที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านชุมชนรักษาศีล 5 ซึ่งได้ประกาศเป็นวาระจังหวัด ให้ทุกส่วนราชการได้รณรงค์ สนับสนับ ลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง โดยกิจกรรมสำคัญคือการรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นของเทศกาล ลด ละ จากอบายมุขทั้งปวงตามวิถีของชาวพุทธ ในครั้งนี้นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมจำนวน 320 คน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน เป็นประธานในพิธีเปิด และนำกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีนายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์ สาธารณสุขอำเภอนาดูน เป็นผู้กล่าวรายงาน

ต่อมานายบุญชอง สิงห์คำ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบเสื้อให้กำลังใจผู้นำหมู่บ้านที่ลงนามงดเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 10 หมู่บ้าน


ติดตามข่าวสาร เครือข่ายงดเหล้ามหาสารคามได้ที่เพจ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067341877711


ภาพ/ข่าว อัคราวุธ ขวัญทอง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน