ขอนแก่นวิ่งพักตับ งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2566

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า เข้าพรรษา 2566

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างขอนแก่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรม “วิ่งพักตับ งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2566” ระยะทาง 5 กม. เพื่อรณรงค์งดเหล้าและส่งเสริมการออกกำลังกายในช่วงเข้าพรรษาตลอด 90 วัน ตามคำขวัญที่ว่า “ไกลเหล้า ไกลโรค ไกลอุบัติเหตุ”

ดร.นิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า วันเข้าพรรษาปี 2566 ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม เป็นการครบรอบ 20 ปีของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่นจากเดิมมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงชื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาที่ สถานีอนามัยและวัดทุกแห่ง พิธีเทเหล้าเข้าพรรษา เดินรณรงค์เคาะประตูบ้านลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษา งดเหล้าออมเงิน งดเหล้าเพื่อลูก งดเหล้าเพื่อในหลวง จนเครียดกินเหล้า เลิกเหล้าเลิกจน พักตับ ต่อมามีข้อมูลวิจัยที่พิสูจน์ได้ว่า การลดละเลิกเหล้าที่ได้ผลดีที่สุดคือการออกกำลังกายร่วมด้วย เครือข่ายงดเหล้าจึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม “วิ่งพักตับงดเหล้าเข้าพรรษา” ขึ้น จนประสบผลสำเร็จ

มีผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งพักตับงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปี ซึ่งกิจกรรมวิ่งพักตับจะเน้นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแบบ FUN RUN ระยะทาง 5 กม. ซึ่งเป็นระยะวิ่งที่พอดีสำหรับครอบครัว พ่อ แม่ ลูก สามารถมาออกกำลังกายพร้อมกันทั้งครอบครัวได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ลูกให้กำลังใจพ่อแม่เพื่อการงดเหล้า ขณะเดียวกันลูกก็ได้ค่านิยมการไม่ดื่ม และการออกกำลังกายไปพร้อมกัน เป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวในช่วงเข้าพรรษาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้กิจกรรมวิ่งพักตับ ยังสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างกระแสการรณรงค์งดเหล้าเช้าพรรษา ด้วยการหมั่นออกกำลังกาย มีจิตใจเข้มแข็งเอาชนะเหล้าให้ได้ภายใน 90 วัน ถือเป็นการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาประจำปีอีกด้วย ทำให้มีประชาชน พาครอบครัว พาลูกมาร่วมวิ่งพักตับเป็นจำนวนมาก โดยก่อนวิ่งมีการกล่าวคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2566 พร้อมกันคือ “ไกลเหล้า ไกลโรค ไกลอุบัติเหตุ” หลังเข้าเส้นชัย ทุกคนได้รับเหรียญและเสื้องดเหล้าเป็นที่ระลึก ด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข สมกับคำว่า “สุขภาพดีคือการมีจิตใจที่แจ่มใส อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”

ภาพ/ข่าว เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน