อำเภอนาทม พร้อมใจกันร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 38 หมู่บ้าน

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า เข้าพรรษา 2566

เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 38 ชุมชน ประจำปี 2566 ณ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม

เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนมนำโดย นายชลกานต์ วงศ์เข็มมา ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนม พร้อมกับ นางสาวนาฎชฏา แจ้งพรมมาและ นางสาวสุพัตรา วงษ์กิจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกับชุมชนตำบลหนองซน ในกิจกรรมปฏิญาณตนและรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยการลงไปร่วมกิจกรรมในวัดแต่ละชุมชน ที่มีการทำกิจกรรม มีชุมชนสมัครใจเข้าร่วมทั้งหมด 38 ชุมชน มี อสม. เป็นผู้ขับเคลื่อนงานในชุมชน เก็บข้อมูล ชวน ช่วย เชียร์ ให้คนงดเหล้าเข้าพรรษา

ในส่วนของกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา จัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 1 สิงหาคม โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางเวทีปฏิญาณตน มีผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพื่อเชิญชวนให้ลูกบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ส่วน อสม. ก็มีหน้าที่สำรวจบุคคลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเข้าไปเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา และก็จะมีการติดตามต่อจนครบ 3 เดือน การดูแล อสม. 1 คน จะมีหน้าที่ดูแลผู้ที่ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 5-8 คน เป็นการตามติดใกล้ชิด ให้กำลังใจ ดูแลและให้คำปรึกษาระหว่างที่เข้าพรรษา

นอกจากนี้เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนม ร่วมกับ พชอ.นาทม จัดทำและผลิตสติกเกอร์ “บ้านหลังนี้ มีคนงดเหล้าเข้าพรรษา” มอบให้กับคนที่ตั้งใจลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ให้นำไปติดที่บ้าน เพื่อให้คนในครอบครัวและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดทราบว่าตนเองนั้นหรือคนในบ้านหลังนี้ กำลังงดเหล้าเข้าพรรษา อย่างน้อยก็เป็นการบอกให้คนที่จะมาชวนดื่มเหล้าได้รับทราบว่าตนกำลังงดเหล้าเข้าพรรษาอยู่ สติกเกอร์นี้ถือเป็นนวัตกรรม ที่ดีอย่างหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นทราบและยังเป็นความภาคภูมิใจที่เจ้าตัวได้ ปฎิบัติตนงดเหล้าเข้าพรรษาอีกด้วย

หลังจากครบพรรษา ก็จะมีเวทีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูคนที่งดเหล้าได้ครบพรรษา และเป็นกำลังใจ เพื่อเชิญชวนให้งดต่อไปด้วย

ภาพ/ข่าว นาฎชฎา แจ้งพรมมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน