ตำบลโนนขมิ้น “พายกระติ๊บข้าว แล่นงดเหล้า เข้าพรรษา”

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า เข้าพรรษา 2566

วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น และชมรมคนหัวใจเพชรตำบลโนนขมิ้น จัดกิจกรรมโนนขมิ้น FUN RAN “พายติ๊บข้าว แล่นงดเหล้า เข้าพรรษา” เนื่องวันวันเข้าพรรษา ใช้โอกาสในการเชิญชวนชาวตำบลโนนขมิ้น ออกมาวิ่งพักตับ สร้างเสริมสุขภาพและร่วมทำบุญสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชมรมคนหัวใจเพชรตำบลโนนขมิ้น

นอกจากนี้ยังได้มีการนิมนต์เจ้าคณะตำบลโนนขมิ้น รับบิณฑบาตคำสัตยาบันงดเหล้าเข้าพรรษา พี่น้องชาวตำบลโนนขมิ้น

โดยมี นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธี นำกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมกับนายราชัน ท้าวพา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายสุรพงษ์ โคตมะ นายกองค์การบริหารตำบลโนนขมิ้น กล่าวว่า

“การจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนให้กับกองทุนคนหัวใจเพชรตำบลโนนขมิ้น เป็นการส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานของ ชมรมคนหัวใจเพชรโนนขมิ้น จัดตั้งในนาม กองทุนคนหัวใจเพชรโนนขมิ้น เป็นกองทุนตั้งต้นในการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของชมรม ได้แก่ การช่วยเหลือผู้รับผลกระทบ จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การส่งเสริมสัมมาชีพคนเลิกเหล้า หรือกระบวนการชม ช่วย ชวน เชียร์ ให้คนสามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิต และเป็นการรณรงค์ เชิญชวน ให้คนตำบลโนนขมิ้นได้ตระหนักโทษและผลกระทบของแอลกอฮอล์”

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการจัดงานวิ่งระดมทุนสมทบกองทุนชมรมคนหัวใจเพชรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย ใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการฟื้นฟู ร่างกาย จิตใจ มีพลัง และมีความสุข โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน