ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ “พรรษาปีนี้ ลด ละ เลิกเหล้า”

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ “พรรษาปีนี้ ลด ละ เลิกเหล้า” ในงาน ประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานราชการ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันการศึกษา เอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ “พรรษาปีนี้ ลด ละ เลิกเหล้า” บูรณาการในงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2566

กิจกรรมภายในงานมีการสาธิตแกะสลักเทียนพรรษา โดย นายครุธ ภูมิแสนโคตร และกิจกรรมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ปฏิญาณตนในเทศกาลเข้าพรรษ “ลด ละ เลิกเหล้า”

ด้าน นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนนำกล่าวคำปฏิญาณตนในเทศกาลเข้าพรรษา “ลด ละ เลิกเหล้า” พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ จำนวน 220 คน ต่อมานายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนมอบสื่อรณรงค์การงดเหล้าเข้าพรรษา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด เสร็จพิธีกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ “เข้าพรรษาปีนี้ ลด ละ เลิกเหล้า” ประจำปี และรับชมขบวนแห่เทียนพรรษาทั้ง 14 คุ้มวัด และพิธีเปิดงานประเพณีสืบสานตำนาน เทียนพรรษา 101
ประจําปี 2566

ภาพ/ข่าว : อัคราวุธ ขวัญทอง เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์ฯ สคล.อีสานบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน