สคล.ใต้บน ลงพื้นที่ชุมชน เตรียมพร้อม “เข้าพรรษา” ปีนี้

    ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน (สคล.ใต้บน) ลงพื้นที่ชุมชนเตรียมความพร้อม และพูดคุยทำความเข้าใจ ช่วง"เข้าพรรษา" ปีนี้ พร้อมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมช่วงต้นพรรษา กลางพรรษา และปลายพรรษา ร่วมกัน โดยมีทีมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงเข้าร่วม ทั้งหมด 6 ชุมชน คือ
       1.ชุมชนเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
       2.ชุมชนคีรีวงค์ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
       3.ชุมชนถ้ำใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
       4.ชุมชนทวดทอง ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
       5.ชุมชนเขาโร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
       6.ชุมชนหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
    นอกจากนี้ทาง สคล.ใต้บน ได้สนับสนุนน้ำดื่ม และสื่อรณรงค์ให้กับทางชุมชน ได้ใช้ทำกิจกรรมรณรงค์และเชิญชวนคนเลิกเหล้าเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้พัก "ตับ" ในช่วงพรรษาปีนี้

Sunset.