เยาวชนต้นแบบ พาเหรดรับรางวัล SDN Youth Awards หลากหลายสาขา

เยาวชนต้นแบบ  คำๆ นี้อาจฟังดูธรรมดาๆ  แต่ฉาบเคลือบไว้ด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่  เนื่องด้วยความเป็น “ต้นแบบ”  ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆ หากแต่มาจากการหลอมรวมกันของหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาได้เคยทำ  และได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงชุมชน  สังคมที่พวกเขาเกิดและเติบโตขึ้นมา  มันช่างมีค่ามากมายยิ่งนัก

ด้วยเหตุนี้ SDN หรือเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล SDN Youth Awards ขึ้นเป็นครั้งแรก  ในปี 2020 นี้  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ สถาบันวิชาการทีโอที  จังหวัดนนทบุรี  โดยได้มอบให้กับกลุ่มเยาวชนต้นแบบที่ได้ทำสิ่งดีงามให้กับทั้งตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนที่ตนอยู่อาศัย  ในด้านต่างๆ  เพื่อป่าวประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงความดีที่พวกเขาได้สรรค์สร้างให้กับสังคมไทย

เจริญพร  ไทยเจริญ  หรือเอกัส  หนุ่มหน้ามนคนหน้าหวานจากจังหวัดสตูล  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล SDN Youth Awards สาขาเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์  กล่าวว่าตนรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับเป็นอย่างมาก  เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมบทบาทของ SDN ให้เป็นที่รู้จักในชุมชน  และจังหวัดที่ตนอยู่แล้ว  ยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นในพื้นที่อีกด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่างต้องการเข้ามามีบทบาทร่วมรณรงค์กับเครือข่ายงดเหล้ามากขึ้น

เช่นกันกับธิติชัย  ดุ้งกลาง  ลูกหลานย่าโม  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้รับรางวัลในสาขาเดียวกัน  ได้บอกกับเราว่าปัจจุบันนี้บรรดาร้านค้าในพื้นที่ต่างทำตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น  ซึ่งมีส่วนช่วยให้ลดโอกาสการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ลงได้มาก  โดยนอกเหนือจากการเฝ้าระวังแล้ว  เยาวชน SDN ยังต้องช่วยรณรงค์ให้ความรู้ด้วยกิจกรรมสนุกๆ ควบคู่กันไปด้วย

Youth Awards โคราช

ขณะที่พงษ์สิทธิ์  ทองแก้ว  เยาวชนหนุ่มแน่นแห่งเมืองธรรมะเกษตร  จังหวัดอำนาจเจริญ  ที่ได้รับรางวัลในสาขาสื่อสร้างสรรค์ได้ให้ข้อมูลว่า  การรณรงค์ที่ดีจะต้องพยายามสอดแทรกเรื่องราวของโทษภัยการดื่มเข้าไป  โดยไม่มองว่าคนดื่มเป็นคนที่ไม่ดี  แต่ให้มองว่าเขาเป็นมิตรที่เราอยากจะช่วยเหลือเขา  ซึ่งการใช้สื่อในการรณรงค์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งชองทางที่ได้ผลอย่างมากในปัจจุบัน  เพราะเข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ง่าย  และการที่เยาวชนสื่อสารกันเองนั้นย่อมมีพลังเพิ่มขึ้น

นอกเหนือจากรางวัลระดับบุคคลแล้ว  ในงานนี้ยังมีการมอบรางวัลระดับกลุ่มอีกด้วย  ซึ่งหนึ่งในกลุ่มเยาวชนที่มีความโดดเด่นเป็นสง่าใน SDN มาตลอดก็คือ  “กลุ่มรักษ์บางบาล”  แห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่มีความเด่นชัดในเรื่องการนำ “กีฬา” มาเป็นส่วนสำคัญในการรณรงค์ขับเคลื่อนในพื้นที่  โดยพลอยไพลิน  อินชะนะ  หรือพลอย  สาวมั่นตัวแทนของกลุ่มกล่าวว่ากีฬาถือเป็นยาวิเศษที่ช่วยให้เยาวชนในพื้นที่ได้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย  และยังช่วยยกระดับพื้นที่บางบาลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  โดยกิจกรรมที่โดดเด่นก็คืองานวิ่ง  ที่ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

Youth Awards บางบาล

ที่สำคัญคือ  ทางกลุ่มยังได้ส่งออกนักวิ่งเยาวชนจากชุมชนบางบาลให้ดังกระฉ่อนในระดับประเทศได้อีกด้วย  นั่นก็คือน้องบุ๊ค  หรือ ด.ญ.พุทธชาด  สุขกลิ่น  ที่ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบสาขากีฬาในครั้งนี้ด้วย  น้องบุ๊คมีจุดเริ่มต้นมาจากการพยายามหาวิธีต่อสู้กับโรคภูมิแพ้   หายใจลำบาก  ที่น้องบุ๊คได้เผชิญมาแต่เด็ก  กระทั่งได้มาพบกับหมอสันติ  โฉมยงค์  ผู้ใหญ่ใจดีแกนนำกลุ่มที่ได้ชักนำน้องบุ๊คให้เริ่มต้นออกกำลังด้วยการวิ่ง  เพื่อลดผลกระทบของโรค  กระทั่งสามารถเอาชนะโรคได้ชนิดหายเป็นปลิดทิ้งในที่สุด  แต่ผลพวงสำคัญคือ นอกเหนือจากการมีชัยเหนือโรคได้แล้ว  ยังทำให้น้องบุ๊ควิ่งเก่ง  เรียกได้ว่าวิ่งสนามไหน  ก็ได้แชมป์สนามนั้น  กระทั่งก้าวขึ้นไปติดทีมชาติเยาวชนอีกด้วย

อีกหนึ่งกลุ่มที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันก็คือ  “กลุ่มเมล็ดพันธุ์บันเทิง” แห่งเมืองร้อยเกาะ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ที่ใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการรณรงค์  เช่น  หนังตะลุง  มโนราห์  ซึ่งพงศ์ศักดิ์  รักแก้ว  ตัวแทนกลุ่มได้ให้ข้อมูลว่าเยาวชนในพื้นที่ล้วนมีความรักและหวงแหนในศิลปะพื้นถิ่น  และได้สอดแทรกการรณรงค์เข้าไว้ในการแสดงหนังตะลุงและมโนราห์อย่างกลมกลืน  โดยที่คนดูทั้งสนุกและได้สาระความรู้ในเวลาเดียวกัน  และการรณรงค์ของกลุ่มยังส่งให้เกิดแรงกระเพื่อมในชุมชนด้วย  โดยเฉพาะการจัดงานบวชปลอดเหล้าในพื้นที่ได้เป็นครั้งแรก  หลังจากที่ไม่เคยจัดได้มาก่อนเลย  ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาก  สร้างความภาคภูมิใจให้กับกลุ่มเยาวชนอย่างยิ่ง

Youth Awards ภาพรวมมุมกว้าง

ถึงแม้ว่าการรับรางวัลในครั้งนี้  อาจไม่ได้เป็นตัวการันตีความสำเร็จทุกอย่าง  แต่การได้รับรางวัล  ก็เปรียบเสมือนการส่งเสริมเติมแต่งขวัญกำลังใจลงไปให้กับคนช่างฝัน  ให้มีเรี่ยวแรงเดินหน้าทำเพื่อคนรอบข้าง  เพื่อชุมชน  เพื่อสังคม  และเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนต่อไป