“PHALUB RUN 2023” กิจกรรมเดิน – วิ่ง วันวิสาขบูชา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

เดิน – วิ่ง วันวิสาขบูชา

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายต่างๆ ร่วมจัดงาน “PHALUB RUN 2023” กิจกรรมเดิน – วิ่ง วันวิสาขบูชา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน เวลา 05.30 น. บริเวณถนนภูมิธรรม หน้าวัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ว่า นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ เชิญชวนให้คนรักสุขภาพ หันมาออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชน เตรียมความพร้อมในการไปสู่การงดเหล้าเข้าพรรษาต่อ อีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น วันวิสาขบูชา ที่ห้ามมีการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกด้วย

ในงานมีคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักวิ่งที่มาร่วมในงาน มีแบ่งเป็นสองระยะ คือ ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลตำบลพระลับ

นอกจากกิจกรรม เดิน-วิ่งแล้ว ยังมีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตร โดยมีพระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ประธานฝ่ายสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต พร้อมด้วยขบวนนางรำจากชุมชนคนสู้เหล้า ชมรมคนหัวใจเพชร บ้านเลิงเปือย ตำบลพระลับ แสดงการฟ้อนรำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม

จากนั้น พระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ได้เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่คณะผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ และนักวิ่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน

ภาพ/ข่าว  : เทศบาลตำบลพระลับ, ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน