อำเภอกระนวน ขอนแก่น เตรียมจัดบุญบั้งไฟวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า การจัดงานบุญเดือนหกหรือบุญบั้งไฟ ของอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ในปี 2565 นี้ สคล. และ สสส. ได้รับโอกาสจากคณะผู้บริหารทางเทศบาลที่สำคัญได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชน 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกระนวน มีมติในเวทีประชาคมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ และเริ่มขับเคลื่อนการจัดงานเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมการบริโภคการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า รักษาไว้ซึ่งความงามของวัฒนธรรมอีสาน เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการจัดงานของโดยได้ให้การสนับสนุนชุมชนในการจัดเตรียมขบวนรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพ “บุญบั้งไฟวิถีใหม่ ปลอดภัย” เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดงานในปีต่อไป ซึ่งตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาประชาชนในชุมชนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมขบวนแห่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นที่จะมาเที่ยวชมงานในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 66 เสาร์-อาทิตย์ ที่จะถึงนี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน และในขณะเดียวกันภายในจังหวัดขอนแก่น ทาง สคล. ยังเตรียมความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมรณรงค์ จัดกิจกรรมภายในงาน เพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ Ysdn อำเภอกระนวน ร่วมกับแกนนำเยาวชนเข้าร่วมประชุมหารือกำหนดการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566

2.มีขบวนพิเศษ ขบวนรณรงค์ 1 ขบวน และ(หมู่บ้านนอกเขตเทศบาลฯ หมู่ 1,11,17,18 และ หมู่ 19) ร่วม 1 ขบวน 

**โดยไม่เข้าร่วมการแข่งขันใดๆทั้งสิ้น (อยู่ลำดับขบวนที่ 6)

3.มีการประกวดแข่งขัน ตามรายการดังนี้

(3.1) การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ

(3.2) การประกวดขบวนฟ้อนรำ

(3.3) การประกวดบั้งไฟสวยงาม

(3.4) การประกวดการแต่งกายพื้นเมืองดีเด่น

(3.5) การประกวดการแต่งกายแฟนซี

(3.6) การประกวดผาแดง – นางไอ่

4.คณะกรรมการจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

5.จุดการแสดง ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน (ก่อนปล่อยขบวน)

จุดที่ 2 บริเวณตลาดสดเทศบาล

จุดที่ 3 หน้าร้านชัยสถิตย์วิทยา 2005

จุดที่ 4 บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ 1

จุดที่ 5 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 (ข้างวัดศรีสว่าง)

จุดที่ 6 บริเวณจุดผ่อนผันศรีสุข หมู่ 2 (ตลาด ม.2)

จุดที่ 7 บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ 7 (หลังเก่า)

6.วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

– พิธีจุดบั้งไฟเพื่อบวงสรวง ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ณ ฐานจุดบั้งไฟ

บ้านน้อยโนนราศรี หมู่ 18 (ดำเนินการจุดบั้งไฟโดยชุมชน)

ภาพ/ข่าว : ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน