K-POP Random Dance in Public “No-L Street Cover Dance 2023”

Street cover dance เป็นกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ที่รักในการเต้นไม่ว่าจะตามไอดอลวงบอยแบนด์ เกิร์ลกรุ๊ป ให้ได้แสดงศักยภาพของตนเอง ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการเต้น cover นั้นส่วนมากจะเป็นกลุ่มศิลปินเกาหลีและญี่ปุ่น เมื่อจำนวนวงเต้นมีมากขึ้น ก็ทำให้มีโครงการประกวดต่างๆ ขึ้นหลากหลายโครงการ

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจึงได้สนับสนุนกิจกรรม NO-L STREET COVER DANCE 2023 วันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สนุกปลอดภัย ไร้ แอลกอออล์ เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเยาวชนที่สนใจไม่จำกัดเพศ จำกัดอายุ ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเยาวชนที่อาศัยและเรียนอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ได้ออกมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

มีทีมที่ร่วมโชว์ทั้งสิ้น 15 วงได้แก่

 1. LANA
 2. HAPPY UNCLE
 3. ENJOY
 4. PRISMA
 5. THE EST
 6. NEXTER GIRLS
 7. Lit A Less
 8. Jolly Jesters
 9. HYDRA
 10. Gossip Girl
 11. สู้ชีวิต
 12. 7 Beats
 13. อุ๊ อู๋
 14. Baramee

การจัดกิจกรรมมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงเยาวชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน มีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันจำนวน 15 ทีม ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

การจัดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ห้างสรรพสินค้า MAYA

ภาพ : No L Street COVER DANCE           

ข่าว : ณภัค พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเยาวชน

Jesus loves you