เทศบาลตำบลกุดดู่ สืบสานประเพณีบั้งไฟปลอดเหล้า ปลอดการพนัน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานตำนานหลวงปู่บั้งไฟแสน เทศบาลตำบลกุดดู่ ณ สนามศิลคุณ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งประกาศนโยบาย เป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดการพนัน นำโดย นายสุนทร มุนติเก นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกุดดู อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดงาน และมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

1.การประกวดขบวนแห่สืบสานตำนานบั้งไฟหลวงปู่บั้งไฟแสน

2. การแห่ขบวนบั้งไฟหมื่น และบังไฟเทพลีลา

3. การจุดบั้งไฟเทพลีลา (ฉบับหลวงปู่บั้งไฟแสน)

ในส่วนของกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามนโยบายงานปลอดเหล้าปลอดการพนันโดยชี้ชวนให้ตระหนักถึงวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยกันระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่บั้งไฟแสน เป็นการทำงานร่วมกับเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่และ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลกุดดู่ในการเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย ดูแลความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่จัดงาน

ภาพ/ข่าว ประชาคมงดเหล้าจังหนองบัวลำภู

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน