กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างสรรค์”คนอวดดี” Y-SDN เชียงราย

ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมจอมจันทร์ รีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงรายและเยาวชน Y-SDN เชียงราย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสร้างสรรค์”คนอวดดี” (อวดไอเดียดีๆ) จาก 5 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงแสน แม่จัน เวียงชัย พาน เทิง พื้นที่ละ 6 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำงานในพื้นที่ และเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมหลักในการอบรมครั้งนี้มี กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นันทนาการ กิจกรรมการโต้วาที กิจกรรมเรื่องเล่า 7 บรรทัด กิจกรรมวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายกิจกรรม Timeline กิจกรรมของอำเภอ

ในช่วงกิจกรรม 2 วันนี้ทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้การดำเนินงานแต่ละพื้นที่ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้ได้เรียนรู้เท่าทันสุรา ยาสูบ โดยผ่านกิจกรรมโต้วาที ที่สำคัญทำให้เกิดการเชื่อมงาน ประสานใจ

ภาพโดย:วีรญา ร้องคำ Y-SDN แม่จัน เชียงราย

Jesus loves you