ทุ่งกุลาชาเลนจ์ เวอร์ชวลรัน บ๊ายบายแอลกอฮอล์ ทุ่งกุลา วิ่งปลอดเหล้า ก้าวปลอดโรค

วันที่ 30 เมษายน 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งกุลา สาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานเตย ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลทุ่งกุลา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรม มีตติ้ง วิ่งพบปะ ปาร์ตี้รันนิ่ง สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ ณ โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายคมกริช เวียงรัตน์ ประธานชมรมคนหัวใจเพชรตำบลทุ่งกุลา กล่าวว่า

“การจัดกิจกรรมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุ่งกุลาชาเลนจ์ เวอร์ชวลรัน บ๊ายบายแอลกอฮอล์ ทุ่งกุลา วิ่งปลอดเหล้า ก้าวปลอดโรค เป็นการวิ่งสะสมระยะ 45 วัน 145 กม. เพื่อส่งเสริมให้ชาวตำบลทุ่งกุลาหันมาออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ลดช่วงเวลาจับกลุ่มล้อมวงดื่มให้น้อยลง ซึ่งผู้นำนชุมชน อสม.และประชาชาชนชาวทุ่งกุลา 14 หมู่บ้านให้ความสนใจสมัครร่วมกิจกรรมมากว่าร้อยคน โดยมีการมอบรางวัล 2 ประเภท คือคนที่สะสมระยะทางมากที่สุด มอบรางวัลพิเศษเสื้อวิ่ง และประเภทปรับพฤติกรรม ลดน้ำหนักมากที่สุด ลดพุงมากที่สุด และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด และมีการมอบไข่ไก่เพื่อดูและสุขภาพทั้งครอบครัว”

เด็กหญิงจิรัฐติกาล สัตย์สูง เยาวชน อายุ 11 ปี หนึ่งในเยาวชนที่หันมาออกวิ่ง

“ปกติตันเองส่วนใหญ่เสร็จจากเรียนก็จะอยู่บ้าน น้าเลยมาชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ก็สนุกดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง หลังจากนี้ก็จะวิ่งเหมือนเดิมค่ะ” นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลา กล่าว ชื่นชมที่มีกิจกรรมที่ดีในการพัฒนาชุมชนที่มีเป็นกลยุทธ์ให้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชน หรือผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หันมาออกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพตัวเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดการเข้าหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด”

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและการใช้เวลาว่างร่วมกัน สร้างสุขภาพ สร้างมิตรภาพเพื่อน พี่ น้องและครอบครัว สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน