เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายงดเหล้า เตรียมจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ประจำปี 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เข้าร่วมหารือกับเทศบาลนครขอนแก่น นำโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี 3 ประเด็นในการหารือร่วมกันในครั้งนี้ คือ

  1. การจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอนคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2566
  2. การทำ MOU ขับเคลื่อนนโยบายงานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน กับชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
  3. งานวิ่งพักตับ ชมตะวันตกดิน , งานครบรอบ 15 ปี พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกิจกรรมดนตรีเยาวชน ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น

งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอนคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ในปีนี้ มี CONCEPT ในการจัดงานว่า “สาดซิ่ง สาดศิลป์” เป็นการจัดงาน 2 รูปแบบ “สาดซิ่ง” สงกรานต์แบบสนุกสนาน กิจกรรมดนตรี 10 เวที บนถนนข้าวเหนียว และ “สาดศิลป์” ถนนศิลปะ ของดี งานศิลป์ ในบริเวณถนนด้านหน้าโรงแรมโฆษะขอนแก่น

การจัดงานในปีนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ยังคงดำเนินการจัดงานเน้นความปลอดภัย ระเบียบเรียบร้อย “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ร่วมกับกิจกรรมสร้างสรรค์ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชน และหน่วยงานหลักในจังหวัด รวมไปถึงสปอนเซอร์ต่างๆ ทั้ง 10 เวทีที่จะเข้ามาร่วมสร้างสีสันและควมสนุกบนถนนข้าวเหนียว ต่างก็ต้องมีการทำข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดงานร่วมทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน คือ

  1. ห้ามพนักงาน/เจ้าหน้าที่ หรือนักดนตรี ที่ประจำแต่ละเวที นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในงานหรือบริเวณเวที
  2. หากพบเห็นการดื่มแอลกอฮอล์ หรือคนเมาในบริเวณเวทีการแสดง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดต่างๆบนถนนข้าวเหนียว
  3. หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ให้หยุดการแสดง/เล่น ทัที และประกาศแจ้งเจ้าที่หน้าตำรวจ
  4. ทุกเวทีต้องงดใช้เสียงตามที่ทางเทศบาลกำหนด ในเวลา 21.00 น.
ภาพกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ปี 2561

นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมทำ MOU ขับเคลื่อนนโยบาย งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน กับชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีทั้งหมด 95 ชุมชน แต่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่่น จะชวนชุมชนที่สมัครใจ ที่ทำอยู่แล้ว และมีความเข้มแข็ง เข้าร่วม โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นจะร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น จัดเวที MOU ประกาศนโยบาย และมอบป้ายสำหรับเจ้าภาพจัดงานให้แต่ละชุมชนที่เข้าร่วม เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนมีต้นทุนในการขับเคลื่อนงาน

ในส่วนของ “งานวิ่งพักตับ ชมตะวันตกดิน” เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 15 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับการปกป้องเด็กและเยาวชนในสังคมไทย โดยในกิจกรรมจะมีการประกวดดนตรีร่วมสมัย ควบคู่กับการออกบูธกิจกรรมของเยาวชน และงาน “วิ่งพักตับ ชมตะวันตกดิน” เป็นการวิ่งเพื่อสุภาพ ระยะ FUNRUN 5 KM. จะจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

ภาพงานวิ่งพักตับ ปี 2561

ทั้ง 3 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน ปี 2566 ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเทศบาลนครขอนแก่น โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้แต่ละส่วนงาน ประสานความร่วมมือต่อกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป

ภาพ : เทศบาลนครขอนแก่น

ข่าว : แผนงานนโยบายสาธารณะ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน