ตำบลหนองซน จัดงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูคนหัวใจเพชร(เลิกเหล้าตลอดชีวิต)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภาคอีสานตอนบนภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลคำแม่นาง ชมรมอาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า(คนหัวใจเพชร)และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมชื่นชมคนหัวใจหิน(งดเหล้าครบพรรษา) เชิดชูคนหัวใจเพชร(เลิกเหล้าตลอดชีวิต) และชวนออกกำลังกาย โดยการจัดงานแข่งขัน “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ หนองซน ฟัน รัน 2023” ณ สนามองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ซึ่งพื้นที่ตำบลหนองซนในปี2565 มีคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จาก14 หมู่บ้าน จำนวน 278 สามารถงดเหล้าครบพรรษา (คนหัวใจหิน) จำนวน 229 คน คนหัวใจเพชร 1 คน นอกจากนี้ชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(คนหัวใจเพชร) ร่วมออกบูธให้ความรู้พิษภัยเหล้า บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา และเล่นเกมรับของรางวัลมากมาย กิจกรรมครั้งนี้มีข้าราชการ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนหัวใจเหล็ก คนหัวใจเพชร นักเรียน และพี่น้องชาวตำบลหนองซนพร้อมใจกันออกมาวิ่งเพื่อสร้างกระแสรักสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย

นางศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม กล่าวว่า

“เป็นโครงการที่ดีมาก ชื่นชมหน่วยงานที่สนับสนุบและจัดโครงการเพื่อชวนคนลด ละ เลิกสุรา แล้วหันมมาออกกำลังกาย และชื่นชมบุคลต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้าได้ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ว่าใส่ชุดอะไรก็สามารถออกกำลังกาย”

นายวันดี เถียงเชียงขวาง คนหัวใจเหล็ก เล่าว่า

“ตนเองอายุ63ปี เลิกเหล้ามาแล้ว 1 ปี เห็นทาง อบต.มีการชวนคนมาวิ่งฟรีและรางวัลด้วย ตนเองเลยมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการวิ่งแข่งขันครั้งแรกของตนเอง ภูมิใจที่ตนเองสมารถเข้าเส้นชัยอันดับ1 ประเภททั่วไปอายุ 61 ปีขึ้นไป”

กิจกรรมในครั้งนี้ทางพื้นที่ตำบลหนองซนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้คนหันมาดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และห่างไกลจากเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด

ภาพ/ข่าว : แผนงานชุมชนและพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร