ตำบลหนองโน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน/เหล็ก/เพชร

วันที่ 23 มกราคม 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลหนองโน ร่วมกับชุมชนคนสู้เหล้าตำบลหนองโน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดเวทีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน คนหัวใจเหล็ก และคนหัวใจเพชร ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

นายเจษฎา วงค์มณี เจ้าหน้าที่ Ysdn อำเภอกระนวน กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า

“การดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษา ในชุมชนคนสู้เหล้าตำบลหนองโนนั้น มีการทำกิจกรรม ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษา คือการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา การทำงานร่วมกับเครือข่าย อสม.ในชุมชน โดยการใช้เวทีประชุมอสม.ตำบลหนองโน ในการเผยแพร่และเชิญชวน จากนั้น ก็ให้ชุมชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิญานตน และเก็บข้อมูล รวมถึงการลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา”

ทั้งนี้ มีผู้นำ และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถงดเหล้าจนครบพรรษาทั้งหมด จำนวน 97 คน ซึ่งได้มีการมอบเกียรติบัตรในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน ซึ่ง ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา

นายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจบุคคลงดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งที่ครบพรรษา และคนที่พร้อมใจจะงดต่อตลอดชีวิต

“ผมขอเป็นกำลังใจให้คนที่ตั้งใจ ทั้งการดำเนินงานในชุมชน การเชิญชวนคนอื่น เปลี่ยนแปลงตนเอง การไม่ดื่มก็เสมือนการได้ออกกำลังกายทำให้ร่างกายไม่ได้รับของเสีย ร่างกายแข็งแรงก็ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพ ไม่มีปัญหาสุขภาพก็ประหยัดเงินในการรักษา คนที่ทำได้ 1 พรรษา แล้ว อยากงดต่อ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ ทำต่อไปให้ได้ เป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกหลานต่อไป”

ภาพ/ข้อมูล : YSDN จังหวัดขอนแก่น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน