จากต้นแบบคนหัวใจเพชร…สู่ตำนานเจ้าภาพแต่งงานปลอดเหล้า จังหวัดลพบุรี

“แม้หนูจะไม่ได้บวชให้พ่อกับแม่ แต่หนูก็มีงานแต่งงานให้พ่อแม่ได้ภูมิใจ”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานแต่งงาน นิธิมา (มิ้น) เทียมมงคล & ธนาคาร (แบ๊งค์) ยอดวัน บุตรสาวนายนิมิตร์ – นางศิรินทิพย์ เทียมมงคล เครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรจังหวัดลพบุรี ได้จัดงาน “มงคลสมรสปลอดเหล้า” ซึ่งถือเป็นต้นแบบงานบุญปลอดเหล้าที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส จัดขึ้นที่ท่ากระยาง คาเฟ่ จังหวัดลพบุรี บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างชื่นมื่น แขกเหรื่อ/ผู้มีเกียรติที่เป็นเครือข่าย ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ เช่น คุณอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี, คุณเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่, ผศ.ดร.นพ.ธีระ กุศลสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, อ.อำนวย จั่นเงิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาเป็นต้น ต่างชื่นชมยินดี ที่ “น้องมิ้น” และ “น้องแบ๊งค์” เจ้าสาว/เจ้าบ่าว คนรุ่นใหม่ ที่กล้าเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสปลอดเหล้า นับเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ในการจัดงานแต่งงานปลอดเหล้าที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ครั้งแรกในจังหวัดลพบุรี     

นับเป็นงาน “สร้างกระแสต้นแบบการจัดงานแต่งงานปลอดเหล้า”ของ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลพบุรี ให้เกิดการรับรู้สู่สังคม ที่เน้นการจัดงานเรียบง่าย ประหยัด ปลอดภัย สุขใจทั้ง “เจ้าภาพ” และ “แขกเหรื่อ” ที่มาร่วมฉลองมงคลสมรสของคู่บ่าว/สาว รุ่นใหม่ ที่พร้อมจะสร้างครอบครัวใหม่ ให้อยู่เย็นเป็นสุข

นอกจากนี้ ยังมี Highlight ของจุดเริ่มต้นการสร้างครอบครัวใหม่ ซึ่งเป็นข้อคิดที่สร้างความประทับใจให้กับ “แขกเหรื่อ” ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานเป็นอย่างมาก นั่นคือ “การรดน้ำถั่วงอกให้งอกงาม” แทนการตัดเค้ก แบบที่เห็นกันในงานมงคลสมรสโดยทั่วไป “ความพอเพียง พออยู่พอกิน” นับเป็นสิริมงคลแก่ คู่บ่าวสาว เป็นงานแต่งงานที่ “แขกเหรื่อ” ที่มาร่วมได้แง่คิดทั้งด้านการ Create สร้างสรรค์ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการสถาบันนารายณ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวชื่นชมเจ้าภาพที่มีความมุ่งมั่น ในการสร้างค่านิยมใหม่ให้เป็นงานประเพณีแต่งงานปลอดเหล้า” ที่ประหยัด ปลอดโรค ปลอดภัย เห็นควรนำเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศเกียรติคุณ ชื่นชมให้สังคมนำไปเป็นแบบอย่างต่อไป

ภรธิดา  เวียงสงค์ : รายงาน

ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลพบุรี