ภาคีเครือข่ายขอนแก่น ร่วมรณรงค์งานกาชาดปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่

เมื่อวันที 29 พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ออกตรวจเตือนห้ามดื่ม และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงห้ามสูบบุหรี่ ในงาน “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณศาลากลางจังหวดขอนแก่น และถนนบริเวณโดยรอบเส้นศูนย์ราชการ อำเภอเมืองขอนแก่น

ในการนี้ประกอบไปด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น ปกครองจังหวัดขอนแก่น สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เครือข่ายงดเหล้าจังหวดขอนแก่นและภาคอีสานตอนบน ร่วมกันเดินรณรงค์ภายงานและโดยรอบพื้นที่จัดงานกาชาดขอนแก่น วันที่ 29 พฤษศจิกายน เป็นวันแรกของการจัดงาน

จากการดำเนินงานในวันแรก ไม่พบการละเมิดหรือกระทำคววามผิด ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในงาน และยังได้รับความร่วมมืออย่างดี จากพ่อค้า แม่ค้าภายในงานในการให้ตรวจเตือน และประชาสัมพันธ์

โดยในปีนี้ พบว่า มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าภายในงานกว่า 100 ร้าน หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ปีนี้ การจัดงานกลับมาคึกอีกครั้ง แต่มาตรการในการห้ามดื่ม ห้ามจำหน่าย ก็ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม พ่อค้าแม่ค้าส่วนมาก ก็ทราบดีว่า ไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ค้าขายกลุ่มเดิมเป็นส่วนใหญ่

สำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ จะมีการดำเนินการตลอดทุกวันของการจัดงาน ระหว่าง 29 พฤศจิกายน จนถึง 10 ธันวาคม

ในงาน “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565” มีกิจกรรม การจัดแสดงต่างๆ มากมาย จากทั้งจังหวัด ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอต่างๆ ได้แก่

– การออกบูธสลากกาชาด

– การจัดแสดงเฮือนอีสานจากทั้ง 26 อำเภอ ที่เนรมิตเฮือนในรูปแบบอีสานสมัยก่อน มาตั้งโชว์ไว้ ประกอบกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเป็นอยู่จากแต่ละอำเภอมาประชันกัน พร้อมการแสดงทุกค่ำคืน

– การแสดงจากเวทีกลาง และเวทีวัฒนธรรมที่ศาลาไหมผูกเสี่ยว

– การแสดงสินค้าจากทั่วขอนแก่นและภาคอีสาน

– การโชว์ความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองขอนแก่น ผ่านการออกแบบ ตกแต่งภายในงาน และบูธต่างๆ

การจัดงานในทุกปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากมีมาตรการจังหวัดคุมเข้ม ความปลอดภัยในด้านต่างๆ การป้องกันการกระทำผิดในทุกรูปแบบ ประชาชนที่มาเที่ยวงานทั้งกลางวัน และกลางคืน ก็สามารถมาเที่ยวชมงานได้อย่างสบายใจ

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน