อ.ปาย จัดกีฬาสร้างความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอปาย ชมรมฟุตบอลอำเภอปายแม่นาเติงสปอร์ตซิติ้ เดอะซันชมรมฟุตบอลคลับศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาอำเภอปาย อันจะสร้างเสริมสุขภาพให้ดีเรื่อยไป และเป็นการสร้างสุขภาวะทางร่างกายของเยาวชนให้มีพัฒนาการที่สมวัย มีความรู้ด้านการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง อันเป็นการป้องกันจากการทะเลาะเบาะแว้ง และห่างไกลสิ่งเสพติด จึงได้จัดกีฬาเยาวชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ คัพ ครั้งที่  4 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานเอนกประสงค์บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาเยาวชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ คัพ ครั้งที่  4 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนบ้านเกิดขึ้นจากชุมชนบ้านใหม่ เป็นหมู่บ้านชนเผ่าลีซูขนาดใหญ่ มีการอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากการจัดกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริง การขาวดำหรืองานประเพณีอื่นๆ มักจะมีการดื่มกิน เช่น เหล้า เบียร์ซึ่งก่อให้เกิดปันหาต่างๆภายในหมู่บ้าน การทะเลาะกัน การเกิดการกู้หนี้ยืมสิ้นเพื่อมาใช้จ่ายโดยเฉลี่ยการดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบครัวละ 5-10 ลัง ในการต้อนรับหรือดื่มกินกันในแต่ละงาน ทำให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมหมู่บ้านและชาวบ้านมาหารือและทบทวนการกระทำเช่นนี้

นายอนุชา ภูริรุจา ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์

นายอนุชา ภูริรุจา ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ กล่าวว่า การออกกำลังกาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบาน โดยเฉพาะการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา จะสร้างความเพลิดเพลิน สร้างมิตรภาพ การเล่นกีฬาที่หากหลายเป็นที่สนใจของเด็กเยาวชน ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการเล่นกีฬาเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้เยาวชนและประชาชน ลด ละ ในการใช้เครื่องดื่มมึนเมาได้และต่อเนื่องทุกๆปี จนเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านชนเผ่าอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงนำไปเป็นต้นแบบหมู่บ้าน ปลอดเหล้า ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันจะมีขึ้นทุกๆปีโดยมีทีมจากหมู่บ้านอื่นๆร่วมด้วย ทำให้เยาวชนในอำเภอปายที่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทชกต่อยกันในงานต่างๆหมดไป เพราะเยาวชนต่างรู้จักกัน เล่นกีฬาร่วมกัน แม้แต่ต่างอำเภอ เช่น อำเภอปางมะผ้า ยังนำรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชน ”ลงขัน” และการหนุนเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรงดเหล้า สสส. โรงพยาบาลปาย และนายอำเภอปาย

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล