ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนสู้เหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ชวนคนหัวใจเหล็ก-คนหัวใจเพชรและผู้นำชุมชน เก็บขยะ เศษปฎิกูลในคลองเส้น นอกท่า-ท่าแพ ก่อนน้ำฤดูหลาก

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นำโดยกำนันอภินันท์ แสนเสนา ได้ระดมพลเก็บขยะและเศษปฎิกูลที่ขวางทางน้ำในคลองนอกท่า- ท่าแพ ซึ่งเป็นลำคลองที่ไหลมาจากน้ำตกพรหมโลก ซึ่งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำที่สูงและเชี่ยวภายในลำคลอง ทางชุมชนจึงประสานแกนนำชุมชน และคนเลิกเหล้า ร่วมทำกิจกรรมอาสาครั้งนี้ โดยใช้เรือจำนวน 2 ลำ ล่องไปตามลำคลองและเก็บขยะขึ้นมาใส่ไว้ในถุงดำ เพื่อนำไปคัดแยกต่อ ซึ่งพบขยะจำนวนมากในลำคลอง และขยะเหล่านั้นขวางทางน้ำอยู่ ทำให้น้ำในคลองระบายได้ไม่ดี
    นายวรวุฒิ ประสานพจน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตำบลบ้านเกาะเป็นชุมชน ศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง หรือชุมชนสู้เหล้า ได้ดำเนินงาน ชวน-ช่วย-เชียร์คนเลิกเหล้ารวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้ห่างไกลจาก เหล้า-เบียร์มาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงมรสุมจะเป็นช่วงที่ ชุมชนตำบลบ้านเกาะจะต้องเผชิญกับน้ำหลาก ที่ไหลมาจากภูเขาหลวง ผ่านคลองนอกท่า-ท่าแพ และไหลลงทะเล ซึ่งลำคลองนี้จะเป็นลำคลองประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินมหาราช จึงผูกพันธ์กับชุมชน ทางแกนนำชุมชนจึงชวนคนเลิกเหล้า ทั้งคนหัวใจเหล็กที่เลิกเหล้าครอบพรรษาและเลิกต่อ รวมถึงคนหัวใจเพชรที่เลิกเหล้ามาไม่ต่ำกว่า 3 ปีมาร่วมกับผู้นำชุมชนในการเก็บขยะในลำคลองครั้งนี้

Sunset.