สสส.และเครือข่ายงดเหล้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย 40 พื้นที่ ร่วมปักธง ผลักดันขับเคลื่อนการทำงานรณรงค์เข็มข้น

สสส.และเครือข่ายงดเหล้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย 40 พื้นที่ ร่วมปักธง ผลักดันขับเคลื่อนการทำงานรณรงค์เข็มข้น หวังแก้ไขปัญหา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อำเภอบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565  สสส. โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) จัดเวทีประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับแผนงานโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (แอลกอฮอล์)​ เพื่อการเสริมพลังและสร้างกลไกการดำเนินงานให้กับประชาคม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานอำเภอบูรณาการ 5 ขยาย ใน 40 แห่งทั่วประเทศ​ เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาครบวงจร(ต้นน้ำ​ กลางน้ำ​ ปลายน้ำ)​ ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

นายธีระ วัชรปราณี  ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ภายใต้แผนงานโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (แอลกอฮอล์)​ ได้มีการดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ และจัดเวทีเตรียมความพร้อม ชี้แจงเป้าหมายการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการทำความเข้าใจ ใส่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานขับเคลื่อนงานอำเภอบูรณาการ  ขยายจำนวน 40 แห่งทั่งประเทศ ซึ่งตั้งเป้า​ การทำงาน​เห็นภาพในระยะ​ 3 ​ปีเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง​ในพื้นที่​ อาทิ วิธีการบริหารจัดการ กลไกการทำงานแต่ละพื้นที่ มาคิดแลกเปลี่ยน

การทำงานในพื้นที่ต่างๆมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หากเรารู้ความต้องการของชุมชนและสามารถปรับการทำงานได้ตรงจุดมากขึ้น ซึ่งต้องปรับการทำงานให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เราจะมุ่งเน้นที่ ชุมชน เยาวชน รวมไปถึงการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งการทำงานจะเป็น Frame Work ขับเคลื่อนใน 3 มิติ คือ 1) การทำงานต้นน้ำ เป็นการช่วยลดนักดื่มหน้าใหม่ในอนาคต ทำให้เขามีภูมิคุ้มกัน

2) งานกลางน้ำ เป็นการทำงานขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยทำให้ลดการดื่มของประชาชนให้น้อยลงได้อย่างชัดเจน 

3) การทำงานปลายน้ำ จะช่วยทำให้คนดื่ม ได้รับการปรับพฤติกรรมให้ลด ละ เลิก การดื่มลง ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการสร้างผลกระทบกับคนรอบข้าง ลดภาระทางสังคมลด หากมีการเสริมพลัง ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนจนการสื่อสาร  สิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นพลัง เป็นต้นทุนในพื้นที่ เพื่อใช้ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานฝ่ายปกครองได้อย่างต่อเนื่อง  และสามารถผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายขับเคลื่อน พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ

สำหรับคุณค่าและความหมายของการทำงาน “งดเหล้า” ของ สคล. คือการทำงานที่มุ่งไปสู่การสร้างสังคมที่เป็นที่รวมของคนที่มีสุขภาพที่ดี มีสุขภาวะทางใจ ทางสังคม ทางเศรษฐกิจที่ดี เป็นการสานสร้างความสุข สร้างความปลอดภัยให้กับประเทศ และจะสร้างบรรยากาศที่ทำให้ทั้งสังคมลดการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง

/ นายธีระกล่าว

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ