ม.เชียงใหม่ รณรงค์รับน้องขึ้นดอย’65 ปลอดเหล้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย” “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 กว่า 18,000 คน เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ใน วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

ประเพณีการนำนักศึกษาใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือ “ประเพณีรับน้องขึ้นดอย” เป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา จวบจนปัจจุบัน

สำหรับปี 2565 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ด้วยแนวคิดหลัก “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา รวมระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สานต่อประเพณีอันดีงาม

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ปี 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น. ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินนำขบวนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ ตามด้วยคณะต่างๆ เมื่อเวลา 06:30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นางสาวศุทธินี ทัพผดุง ตัวแทนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัยถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ จากนั้น เวลา 07.00 น. ขบวนรับน้องขึ้นดอย มช. ได้เริ่มเคลื่อนออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ขบวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า และคณะต่างๆตามลำดับ

ทั้งนี้ประเพณีรับน้องขึ้นดอย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รณรงค์ให้ประเพณีรับน้องขึ้นดอยปีนี้มาร่วมใจห่างไกลแอลกอฮอล์ เพื่อซึมซับการรับน้องประเพณีรับน้องขึ้นดอย จึงได้ขอความร่วมมืองดดื่มแอลกอฮอล์และงดจำหน่ายแอลกอฮอล์ทุกชนิด และร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (จังหวัดเชียงใหม่) ร่วมตั้งด่านจุดสกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ โดยการรับน้องขึ้นดอยปลอดเหล้า สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รณรงค์มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555

รับน้องขึ้นดอยเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีพี่ๆ ศิษย์เก่ากลับมาระลึกถึงภาพความทรงจำกับเรื่องราวการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และร่วมให้กำลังใจน้องๆ ได้เดินขึ้นถึงเป้าหมายเพื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และเป็นความประทับใจที่ชาว มช.

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล