ชุมชนสู้เหล้าตำบลกระบี่น้อย จ.กระบี่ ต้อนรับการศึกษาดูงาน จากเครือข่ายมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย โดยโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เดินทางมาเรียนรู้และศึกษาดูงานในชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีแกนนำชุมชนคนหัวใจเพชร ที่ผ่านการพัฒนาด้านกระบวนการชวน-เชียร์ให้เลิกเหล้า จนยกระดับเป็นแกนนำ ในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ชวนคนเลิกเหล้าต่อ 
ลุงบำรุง เอ่งฉ่วน
      ทั้งนี้ นายอิสสรา วีระสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตีน ให้การต้อนรับในการศึกษาแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลการดำเนินงานในชุมชนเป็นอย่างดี พร้อมแกนนำ อสม. ที่เป็นแกนนำสำคัญในการ ขับเคลื่อน และดำเนินการ ชวน-เชียร์ เลิกเหล้าในชุมชนเข้าร่วม แลกเปลี่ยน อีกทั้ง ได้นำคณะนักศึกษาดูงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ลุงบำรุง เอ่งฉ่วน “คนเลิกเหล้าที่เปลี่ยนชีวิต” และ ยกระดับเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ บทเรียนชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง แก่เด็ก-เยาวชน และเป็นแกนนำชวนคนเลิกเหล้า โดยปัจจุบันลุงบำรุงเป็น "คนหัวใจเพชร" จังหวัดกระบี่ จึงสร้างความภาคภูมิใจและใด้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง

Sunset.