“ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ถวายเป็นพุทธบูชายี่เป็งเชียงใหม่

เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และภาคี หน่วงงาน องค์กรในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ปีที่ 11 จำนวน 10,000 ดวง บริเวณ 4 มุมเมืองของตัวเมืองเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันวางผางประตี้ดตามจุดต่าง ๆ ก่อนร่วมกันจุด เพื่อให้แสงเทียนส่องสว่างไสวไปทั่วเมืองเชียงใหม่ ถวายเป็นพุทธบูชาในห้วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่

เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฟื้นบ้านย่านเวียง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) “ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ปีที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ และ 4 มุมคูเมืองเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้ ทางเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ พร้อมชุมชุนต่าง ๆ วัด, สถาบันการศึกษา, ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา ที่มีความเชื่อว่าการจุดผางประทีปเป็นพุทธบูชา รวมทั้งแสดงความสำนึกบุญคุณและขอขมาสิ่งต่าง ๆ และค่านิยมในงานบุญประเพณีที่ร่วมสมัย มีความปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกของการลดอุบัติเหตุจากประทัดยักษ์ และการปล่อยโคมลอย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

“ต๋ามผางปะตี้ด” แปลว่า การจุดประทีป บางพื้นที่ก็เรียกปะตี๊ป ทั้งนี้ผางประตี้ดที่ใช้จุดในช่วงการจัดกิจกรรมนั้น มาจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชน รวมทั้งเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ โดยทำการจัดกิจกรรมหยอดผางปะตี้ดขึ้นก่อนวันงาน สำหรับผางปะตี้ดหรือประทีป ที่ทางเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่นำมาใช้ มีขนาด 3 นิ้วครึ่ง โดยสามารถจุดได้ 5-6 ชั่วโมง จำนวน 10,000 ดวง นอกจากนี้ยังมีผางประทีปขนาดต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้อีกรวมหลายหมื่นดวง เพื่อร่วมกันจุดบูชาเมืองเพื่อให้สว่างไสวไปทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่ในช่วงงานประเพณียี่เป็ง

ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ยังมีการฟ้อนเทียนบูชาเมือง เทศน์อานิสงส์ผางประทีป ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทางเครือข่ายจัดทำทุกปี โดยมีการจัดอบรมซ้อมฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ซึ่งโดยในปีนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก โดยเปิดสอนตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน


ข่าว : ศุภกิตติ์ คุณา
ภาพประกอบ : วิรัตน์ ไชยชนะ, วิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, ศุภกิตติ์ คุณา

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล