อำเภอบูรณาการสู่อำเภอสร้างสุข

วันที่ 4 พ.ย 65 เวลา 09:00 น ถึง 12.00 น. เครือข่ายองกรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่างร่วมกับ สคล.เพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก ชมรมคนหัวใจเพชร สื่อภาค อสม ชุมชนแหล่งเรียนรู้ มูลนิธิพ่อขุนผาเมือง ร่วมแลกเปลี่ยน/ขับเคลื่อนโครงการอำเภอบูรณาการสู่อำเภอสร้างสุข ณ ห้องประชุม สสอ.หล่มสัก ป.อาวุโส(ผู้แทนนายอำเภอหล่มสักเป็นประธาน)ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและพร้อมจะขับเคลื่อนด้วยกัน

ภาคบ่ายร่วมเยี่ยมชมชุมชนแหล่งเรียนรู้บ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายปัญญา ปานแสง ปลัดอาวุโส ได้รับมอบหมายจาก นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบูรณาการสู่อำเภอสร้างสุข

กล่าวว่า โครงการที่ได้ดำเนินการมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว หรือโครงการปลอดเหล้า เป็นโครงการที่ทางสาธารณสุขได้ร่วมกันกับด้านภาคีเครือข่าย และได้เชิญท่านนายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ คนไทยไม่ดื่มเหล้า คนหัวใจเพชร ซึ่งสมัยท่านนายอำเภอศิวัช ฟูบินทร์ ดำรงตำแหน่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ดำเนินโครงการ มา ก็ได้สร้างเครือข่ายเป็นที่น่าพอใจ การลดเหล้า ลดอบายมุขแบบนี้มันก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ทางกลุ่มได้สร้างเครือข่ายต่อไป ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น เรื่องเหล้า บางครั้งเห็นๆ กันอยู่ต่อหน้าต่อตาว่า กินเหล้ากันในที่สาธารณะ ดื่มเหล้าในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลหน้าอำเภอ สนามฟุตบอลที่หนองแข หรือในสถานที่ออกกำลังกาย ในขณะที่เข้าไปพูดจาก็ลำบาก ก็แต่กำชับขอความร่วมมือกับตำรวจ กับหลายๆ ฝ่าย ที่อยากจะให้พวกเรา ทางสาธารณสุข และเครือข่ายต่างๆ ทำประชาสัมพันธ์ หรือการสร้างเครือข่าย จะบอกยังไง เตือนยังไง ว่าที่สาธารณะที่ใช้ออกกำลังกายมาเป็นสถานที่เปิดดื่มเหล้าดื่มเบียร์ ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ขอต้องขอตำหนิที่ทำตัวไม่เหมาะสม หากผมเห็นจะเข้าไปบอกเตือน หากว่ามีการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ในที่สาธารณะอีกก็จะให้มีการยกเลิกไม่ให้เตะบอลอีกเป็นต้น ส่วนในวัดก็เหมือนกัน หรือที่สาธารณะชุมชนเอง ก็อยากให้การ ดื่มลดน้อยถอยลงก็ยังดี ส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้า ซึ่งอาจทำให้คนที่ดื่มอาจจะมองเราว่าเข้มงวดเกินไปหรือเปล่า สำหรับการดื่มที่บ้าน หรือที่ร้านก็คงจะว่ากันไม่ได้ แต่ในที่ๆ ที่ผิดต่อกฎหมายก็ต้องเข้าใจว่าไม่เหมาะสม ยิ่งเป็นข้าราชการด้วยแล้วยิ่งต้องระมัดระวัง หากจะดื่มก็มีร้านอาหารเยอะแยะที่สามารถไปใช้บริการได้ ก็ขอให้ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ดูแลและดำเนินการ เพราะเป็นสิ่งที่ดี ถ้าหากต้องการให้หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง หรือ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยให้ช่วยเหลืออะไร ก็ขอให้บอก ซึ่งเราต้องช่วยกันทำสิ่งที่ถูกกฎหมายต่อไป

นายสำเริง บุญแจ้ง กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายประชาสังคม โดยได้เชิญชวนให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเป็นชุมชนสู้เหล้า และชุมชนพึ่งตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งวันนี้ก็ได้เรียนเชิญ นายมเนศ จันดา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้นำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านไร่ จากการดำเนินโครงการมา ประสบความสำเร็จด้านชุมชนสู้เหล้า ชุมชนแหล่งเรียนรู้ ที่ถือว่าเป็นประสิทธิภาพของชุมชน ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังที่กล่าวมา นอกจากนี้แรกเริ่มเดิมทีในส่วนของนายอำเภอ ผู้พิพากษา และสำนักงานสาธารธสุขอำเภ อ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน งานบุญปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา จนถึงทุกวันนี้ ในหลายๆ พื้นที่ที่ได้ขับเคลื่อนก็มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มาวันนี้ ก็เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง “อำเภอบูรณาการ สู่ อำเภอสร้างสุข” ว่าจะต้องทำยังไงบ้าง ซึ่งต้นทุนของอำเภอหล่มสักนั้น ก็มีนายอำเภอหล่มสัก เป็นนายอำเภอนักรณรงค์ ซึ่งเคยรับโล่จากท่านอธิบดีกรมการปกครอง รวมถึงท่านสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งนับได้ว่าอำเภอหล่มสักเป็น อำเภอบูรณาการที่เกิดจากหลายภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง ได้คัดเลือกจากหลายๆ อำเภอในแต่ละจังหวัดที่มีศักยภาพยกระดับให้เป็นอำเภอต้นแบบ หรือโมเดล ของพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นี้มีความเข้มแข็ง จึงเป็นโอกาสที่จะได้นำข้อมูลต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอหล่มสัก และปลัดอาวุโส มาเป็นที่ปรึกษา ในการขับเคลื่อนอำเภอบูรณาการ สู่อำเภอสร้างสุข กันอย่างไร่ และทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องขอขอบคุณ ท่านปลัดอาวุโส นายปัญญา ปานแสง ผู้แทนนายอำเภอ นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ ท่านสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก นายธนัชชัย พลฉวี ท่านผช.สาธารณสุขอำเภอ นายอรรถกร แก้วไพศาล ท่านประธานมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองและประธานชมรมคนหัวใจเพชรอำเภอหล่มสัก นายคิดควร จุลบาท และ อ.รร.ผู้สูงอายุตำบลปากช่องและประธานชมรมคนหัวใจเพชร ต.ปากช่อง นายสมบัติ พั้วป้อง

สกู๊ปข่าว สคล.นล. โดย นายปัณณทัต ปานเงิน

กองบรรณาธิการ SDNThailand