ตำบลหัวเสือ จังหวัดลำปาง ทบทวนบทเรียนการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง ร่วมกับตำบลหัวเสือ อ.แม่ทะ จัดประชุมชมรมคนหัวใจเพชรตำบลหัวเสือ โดยมีนายชาญ อุทธิยะ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง นายเอกวิทย์ กามาด กำนันตำบลหัวเสือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาพ.อบจ.และคนงดเหล้า พบว่าสถานการณ์ดื่มเหล้าลดลงมาก แต่หลังเลิกงานยังมีอยู่ หลังพรรษากลับดื่ม ช่วงพรรษามีความสงบ ไม่มีเสียงรบกวนกลางคืน จุดแข็งมีผู้นำเป็นแบบอย่าง ครอบครัวงดเหล้า มีเยาวชนร่วมเป็นทีมงาน มีการรณรงค์โดยชมรม แห่เทียนงดเหล้าเข้าพรรษา โอกาสสำคัญเข้าถึงคนมีใจ ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ความห่วงใยปัญหาการทบทวนบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านพบว่า มีผี 3 ตัว เหล้า กระท่อม กัญชา

นายเอกวิทย์ กามาด กำนันตำบลหัวเสือ และประธานสภาฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แจ้งหัวข้อประชุมอำเภอและหมู่บ้าน เยี่ยมติดตามการดื่มเหล้า ตามข้อตกลงห้ามขาย แนะนำ เคยมีคนติดเหล้า 6 คน (เหลือ 1) การฆ่าตัวตาย เคยมีปีเดียว 2 คน และไม่มีหลายปีแล้ว ปัญหาลดลงมาก มีรอยยิ้ม ช่วยเหลือตนเองปลูกผักกินเอง ให้ความสนใจความเป็นอยู่ และอยากให้มีกฎระเบียบของชุมชนและ เงื่อนไขของชุมชน เช่น งานศพปลอดเหล้า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ระดับบุคคล โดยมีแรงจูงใจให้สามารถเลิกสุราได้สำเร็จ คือ มีปัญหาชีวิต หลายด้านพร้อมกัน ปัญหาสุขภาพ โดยมีบุคคลที่รักเป็นแรงจูงใจ ไม่ อยากมีปัญหาครอบครัว ตลอดจน ชุมชนสนับสนุนและให้โอกาส

ข่าว : ศูนย์ข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือตอนบน

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล และ Data Journalism