ปิดเทอมสร้างสรรค์ “อุ้ยสอนหลาน”

วันที่ 25-27 ต.ค 65 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย  ร่วมกับ YSDN พาน และ คณะทำงาน พชอ.พานได้จัดโครงการ ปิดเทอมสร้างสรรค์ อุ้ยสอนหลาน ห่างจากหน้าจอ กลุ่มเป้าหมายเด็กประถม 4-5-6 พื้นที่ ต.แม่อ้อ -สันมะเค็ด จำนวน 60คน

โดยพี่พาน้อง พี่ YSDN เด็กทำผู้ใหญ่หนุน (พชอ พาน )

กิจกรรมหลัก 1 เรียนรู้กิจกรรมล้านนา โดยแม่ครู รร.สูงอายุแม่อ้อ สอนทำเครื่องสืบชะตา อาหาร ขนมพื้นเมือง 

2. สร้างภาพฝันของชุมชน นำโดยพี่ๆกลุ่ม YSDN. 

3. เรียนรู้ ร่วมงานประเพณี ทอดกฐิน วัดแม่แก้วกลาง โดยชมรมคนหัวใจเพชร แม่แก้วกลาง

4. เรียนรู้ ซ้อมแผน วิธีการหนี ซ่อน สู้ ในสถานการณ์คับขัน โดย สภ.แม่อ้อ

5 .เพิ่มความรู้ สร้างความแข็งแรงทางใจเรื่องบุหรี่ สุรา ยาเสพติด โดย รพ พาน สถานที่ รร.สูงอายุ ต.แม่อ้อ วิทยากรจิตอาสา ( 3 วัย ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ )

# เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

# YSDN พาน

# สสส.

# ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย

กองบรรณาธิการ SDNThailand