ปิดเทอมสร้างสรรค์ เครื่องมือและพื้นที่เรียนรู้ สุข สนุก และสานสัมพันธ์เด็กกับครอบครัว

วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2565YSDN อำเภอบัวเชด ภายใต้โครงการอำเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ตอนปิดเทอมสร้างสรรค์ เสริมสัมพันธ์และการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว ให้กับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี และผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสวนนิเวศน์เกษตรศิลป์ บ้านประกอบฝัน โรงพยาบาลบัวเชด สภ.สะเดา และแกนนำ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบัวเชดวิทยา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาและตำบลสำเภาลูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยโครงการได้จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านสะเดา ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

รุ่นที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านไทยเดิม ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

กระบวนการเรียนรู้สำคัญ คือ

1) กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ เพื่อเปิดพื้นที่ของการพูด การคุย การฟัง การช่วยกันทำกิจกรรมจากคำถามต่าง ๆ ของทีมวิทยากร

2) กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและผู้ปกครอง ผ่านอวัยวะในร่างกาย แล้ววาดภาพในจินตนาการและระบายสีให้สวยงาม เน้นการใช้สิ่งรอบตัวมาเล่นและเรียนรู้ อาทิใบไม้มหัศจรรย์

3) การออกแบบสร้างบ้านและชุมชนที่มีสุขและเป็นชุมชนที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง

4) คำถามง่ายๆ แต่ทรงพลังผ่านอาชีพในความฝัน /กิจกรรมที่เคยทำร่วมกัน / สิ่งที่เด็กและผู้ปกครองชอบกิน / สิ่งที่อยากขอโทษกันและกัน /สถานที่ที่อยากไปร่วมกัน ซึ่งให้เป็นพื้นที่การได้เล่า การฟังกันและกันแบบไม่ค่อยได้ทำแบบนี้มาก่อน

5) กอด สุดยอดพลังแห่งรัก กอดและบอกความรักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ คำถามที่สะเทือนใจผ่านคำตอบที่ร้อยละ 95 อ้างว่าไม่มีเวลาเพราะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ คำตอบที่น่าตกใจคือมียายบอก 10 ปีไม่ได้กอดลูก ก่อนหลาน ซึ่งให้กล่าวคำขอโทษที่อยากบอก ให้กอดและบอกรักกันและกัน

6) รั้วครอบครัวรั้วชุมชน ป้องกันบุหรี่ สุรา ยาเสพติด กัญชาและกระท่อม

จากการสะท้อนการเรียนรู้ของเด็กและผู้ปกครองทุกคนบอก ชอบ สนุก ได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวแบบง่ายๆ ได้ทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำมานาน เช่น การขอโทษ การกอด ซึ่งพอสรุปได้ว่า ปิดเทอมสร้างสรรค์คือ พื้นที่การเล่น พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ปลอดภัย และทำให้เด็กได้ฝึกทักษะชีวิต ฝึกการเอาตัวรอดในด้านต่างๆ อยากให้กิจกรรมดีๆแบบนี้อีก

กองบรรณาธิการ SDNThailand