“ผู้ใหญ่หนุนนำ เด็กทำเรื่องดี” รณรงค์ในงานออกพรรษา ไหลเรือไฟ และแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า ปลอดภัย จังหวัดนครพนม

เทศบาลเมืองนครพนมจัดงานออกพรรษา ไหลเรือไฟ และแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานกาชาด งานมหกรรมอาหาร สินค้าปลอดภัย งานออกพรรษาไหลเรือไฟ และแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2565

งานบุญประเพณีและเทศกาลในครั้งนี้ ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้งานออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานอย่างเป็นระบบระเบียบของเจ้าภาพจัดงาน เทศบาลเมืองนครพนมร่วมกับจังหวัดนครพนม สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมที่ได้มีการออกตรวจระเบียบการจัดงานทุกวัน ทั้งเรื่องของความปลอดภัย และการห้ามดื่ม ห้ามจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ผู้จำหน่ายในบริเวณงาน และอีกหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกัน

จากการจัดงานงานออกพรรษา ไหลเรือไฟ และแข่งขันเรือยาว จังหวัดนครพนม ทำให้มีการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในงาน สำหรับน้องๆเยาวชน นักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 นครพนม ได้ออกมาทำกิจกรรมเชียร์เรือ รณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้า ปลอดภัย และกิจกรรมเกมสนุกสนานในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวชมงานในบริเวณนั้น ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงานนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจมาก ที่นครพนมจัดงานได้ยิ่งใหญ่ ตลอดระยะริมฝั่งแม่น้ำโขงเกือบ 4 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์หลายเวที มีทั้งวงโปงลางและออเครสต้ามาปะทะกัน อยากให้จังหวัดอื่นๆเอาแบบอย่างจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะ เทศบาลเมืองนครพนม ที่เนรมิตพื้นที่ปลอดภัย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ในส่วนของเครือข่ายงดเหล้า ก็อยากจะสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน เสริมพลังแนวทางวัฒนธรรมร่วมสมัยให้กับน้องๆเยาวชน ได้มีโอกาสพัฒนาต่อยอด และสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้เกิดในพื้นที่บ้านของตัวเอง พวกเราพร้อมเดินไปด้วยกันครับ”

นายจักรพรรณ นาโนน คุณครูจากโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 กล่าวว่า “งานที่จัดปลอดเหล้าถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะการที่คนไม่ดื่มเหล้าทำให้มีสติสัมปชัญญะ ทำให้รู้จักผิดชอบชั่วดี อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพ ลดอุบัติเหตุและทะเลาะวิวาทภายในงาน ในส่วนของจังหวัดนครพนมได้มีการวางมาตรการไม่ให้ประชาชนมีการดื่มเหล้าริมแม่น้ำโขง ในที่สาธารณะอยู่แล้ว ที่จริงมันห้ามกันไม่ได้ แต่ที่นี่คนก็ต้องรู้จักในเรื่องของจิตสำนึก ที่จะปฏิบัติตามมารการ ส่วนผมและโรงเรียนก็จะสานต่อกิจกรรมดีๆ ร่วมกับ สสส.ต่อไปครับ”

และกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ นี้จะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่ได้ ถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี เทศบาลเมืองนครพนม ในโอกาสหน้า เชื่อว่า เทศบาลเมืองนครพนมจะเป็นต้นแบบที่ดี ในการจัดงานบุญประเพณี เทศกาลปลอดเหล้า ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ ให้สมกับชื่อที่ว่า “สุขที่สุด ที่นครพนม” นั่นเอง

ภาพ/ข่าว : แผนงานนโยบายสาธารณะ เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน