อำเภอพาน -ONE BY ONE เพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮล์

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์สุขร่มไทร โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย และ ทพญ.อรอนงค์ พูลสวัสด์ , ยุพดี สุทธนู ,นายนิรันดร์ แปงคำ และนายบรรพต อรุณรัตน์ คณะพชอ.พาน เยาวชน YSDN และทีมงาน ได้ประชุมโครงการเสริมพลังอสม.อำเภอพาน -ONE BY ONE- ปี 2565

ได้พูดคุยประเด็นเรื่องการเพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮล์และบุหรี่ โดยนายนิรันดร์ แปงคำ ประธาน พชอ. โทษพิษภัยบุหรี่ สุรา และพรบ.ควบคุมคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ สุรา โดยยุพดี สุทธนู พว.ชำนาญการโรงพยาบาลพาน และชวนคุยแลกเปลี่ยนกลุ่มตัวแทน อสม. 21 พื้นที่ 42 คนและคณะอนุฯ แบ่ง 4 โซน

ค้นหาปัญหาที่พบในพื้นที่ หาเป้าหมาย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวิธีการจัดการของในแต่ละพื้นที่ ว่ามีปัญหาอะไร อยากเห็นอะไร มีจัดการอย่างไร หลังจากนั้นก็เป็นการนำเสนอของแต่ละพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนจาก สคล เหนือบน

# ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย # สสส. # สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า # YSDN พาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand