Drink Revolution Day on October 3rd 2022 @khonkaen

เมื่อวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน โดย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม Drink Revolution Day on October 3rd 2022 ตอน ตุลา ปาร์ตี้ “สนุก มันส์ สร้างสรรค์ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และ การแข่งขันวอลเลย์บอล “มหานครขอนแก่นเกมส์ 2022” ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ทำกิจกรรม เช่น ดนตรี กีฬา เต้น อื่นๆ พร้อมปลุกกระแสการดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในการรวมตัวกันเพื่อพบปะ สังสรรค์ จัดปาร์ตี้ หรือการเล่นกีฬา ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์ และสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโดยกลุ่ม M-REACH ขอนแก่น ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ในฐานะผู้ประสานงานแผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ เปิดเผยเพิ่มเติมภายหลังจากเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ว่า “เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน (สคล.) ได้ร่วมกับ กลุ่ม M-REACH ขอนแก่น จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมกลุ่มนักกีฬา ในการเล่นกีฬาและการเฉลิมฉลองหลังการจัดการแข่งขันที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเสริมให้กิจกรรมครั้งนี้ สนุก มันส์ สร้างสรรค์ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

ภาพ/ข่าว เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน