สสส. สคล. หนุนแนวคิดเยาวชนสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม รวมแกนนำเยาวชน YSDN กว่า 200 คน ถอดบทเรียนและมอบรางวัลเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

สสส. สคล. หนุนแนวคิดเยาวชนสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม รวมแกนนำเยาวชน YSDN กว่า 200 คน ถอดบทเรียนและมอบรางวัลเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมร่วมแก้ปัญหาสังคมและปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เชื่อ! เป็นส่วนหนึ่งทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ สร้างความรุนแรง และผลักให้เพื่อนๆใช้ชีวิตที่เสี่ยง

วันที่ 23-25 กันยายน 2565  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง

YSDN National Youth Camp and Youth-Awards 2022 ตอน เปิดโลก เปิดมุมมองใหม่ ก้าวไปด้วยกัน เยาวชนสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม

จำนวนกว่า 200 คน ณ สถาบันวิชาการ เอ็นที จังหวัดนนทบุรี

นายศรีสุวรรณ ควรขจร ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทาง กลุ่มแผนงานรณรงค์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในกิจกรรมว่า

สสส. ให้ความสำคัญกับความรู้ทักษะสุขภาพ ทักษะการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมในประเด็นทางสังคม โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมาก เยาวชนต้องได้โอกาสในการเรียนรู้การคิดและทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ พร้อมกับควรระมัดระวังการใช้ชีวิตอย่าให้ตกเป็นเครื่องมือทางการตลาดของธุรกิจและค่านิยมสังคมในการสังสรรค์การดื่มการสูบบุหรี่และเรื่องกัญชาเพิ่มเข้ามาอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้หลายคนต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควรไปบนท้องถนน หรือมีปัญหาต่อการเรียน ปัญหาสุขภาพ ซึ่ง สสส. ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้โอกาสเด็กเยาวชนผ่านโครงการ YSDN “เยาวชนสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม”

นางสาวละออ  นาสมบูรณ์ ผู้ประสานงานเยาวชน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า 

แกนนำเยาวชนและพี่เลี้ยง 53 จังหวัด 200 กว่าคน ได้ร่วมกันถอดบทเรียนโครงการที่น้องๆ ดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการพี่สอนน้องเรื่องพิษภัยเหล้าบุหรี่ โครงการเมล็ดพันธุ์ความดี โครงการดนตรีกีฬาสร้างสรรค์ โครงการเรียนรู้กฎหมายควบคุมเหล้าบุหรี่และเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมาย และการร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกในช่วงเข้าพรรษา ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า การรณรงค์งานประเพณีปลอดเหล้า รวมทั้งจิตอาสาช่วยเหลือโควิด หรือชาวบ้านที่บ้านถูกไฟไหม้ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้ปัญหาทางสังคม โดยให้ความสำคัญปัญหาการจัดการหลักสูตรการศึกษามากที่สุด และเชื่อว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้นักเรียนไม่มีความสุข มีความรุนแรง การบลูลี่ และต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลง รองลงมือการสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์ และประเด็นสุขภาพจิตและความเครียด เป็นอันดับสาม ซึ่งน้องๆได้ยืนยันว่า “เขาไม่ใช่อนาคต แต่คือปัจจุบันที่สามารถร่วมแก้ปัญหานี้ได้” นอกจากนั้น ยังมีประเด็น ความหลากหลายทางเพศ ,ประเด็นความรุนแรงกลั่นแกล้งรังแก bully, ประเด็นอาชีพรายได้ความยากจน, ประเด็นรัฐสวัสดิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ น้องๆ เยาวชนที่อยากเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาสังคม สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเฟสบุ๊ค YSDN Thailand

ในส่วนของการมอบรางวัล Youth SDN Awards 2022  ในปีนี้ เป็นการมอบครั้งที่ 2 โดยมีผู้ได้รับ 31 รางวัล มี 5 ประเภท คือ เฝ้าระวังกฎหมาย , พัฒนาและกระบวนการ, ดนตรีศิลปะวัฒนธรรม , นันทนาการและกีฬา และสื่อสารรณรงค์ โดยผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานต้องเป็นสมาชิกเครือข่าย YSDN อย่างน้อย 3ปีขึ้นไป 

ด้านนางสาวญาณาธร  เพ็งพารา เยาวชน YSDN จังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า ตนเองเป็นสมาชิก YSDN มา 2ปี ได้สะสมคะแนนเก็บจากโครงการ YSDN Point จากผลงานจิตอาสา สิ่งที่ได้จากค่ายครั้งนี้ คือได้เพื่อนได้แลกเปลี่ยนการทำงาน ได้ทักษะการเป็นกระบวนกร รู้สึกมีความภูมิใจที่ผลักดันตัวเองให้เข้ามาถึงจุดนี้ได้ และจะนำความรู้วิธีการจัดค่ายไปใช้กับน้องๆเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด และจะขอนำผลงานมาประกวดเพื่อรับรางวัล Youth SDN Awards ครั้งต่อไป

เด็กชายณัฐกฤต  เหมืองสอง น้องมิค อายุ 14 ปี  รางวัลต้นกล้าเยาวชน YSDN จังหวัดเชียงใหม่  ประเภท เด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้านกีฬา และนันทนาการ กล่าวว่า ตนเองชอบเล่นกีฬาบาส และได้ร่วมทำกิจกรรมกับพี่ๆ ในงานรณรงค์ต่างๆ โดยเป็นแบบอย่างนักกีฬาที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข และกิจกรรมครั้งนี้ ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำที่เริ่มทำได้จากตัวเอง และตอนนี้ผมก็คิดว่าผมจะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ และผมอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และคิดอยู่เสมอว่าเยาวชนต้องมีการพัฒนาตนเองและสังคมไปด้วย

นส.พลอยไพลิน อินชะนะ แกนนำเยาวชนไม่เอาอ่าว YSDNจังหวัดอยุธยา  ผู้ได้รับโล่ต้นแบบสาขาสาขาเฝ้าระวัง และกระตุ้นการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวว่า ตนเองเคยดื่มเหล้ามาตั้งแต่อายุ 13ปี จนได้รับการชักชวนจากหมอสันติ โฉมยงค์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอยุธยา ให้มาทำหน้าที่เฝ้าระวังการทำผิดกฎหมาย ทำให้รู้เท่าทันธุรกิจการตลาด โดยตนเองอยากพัฒนาศักยภาพและต่อยอดให้ความรู้แก่เพื่อนเยาวชนเครือข่าย ตลอดจนร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีใจอาสาอยากพัฒนาตนเอง พัฒนาบ้านเกิดในชุมชน อาทิ เยาวชนYSDN ภาคกลาง กลุ่มเปราะบาง กลุ่มในโรงเรียน ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่ตนเองสนใจต่อไป

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Youth SDN Awards ประจำปี 2565         

ประเภทต้นแบบสาขาเฝ้าระวัง และกระตุ้นการบังคับใช้กฎหมาย  ได้แก่ 1) นายเชษฐ์ภณัฏ ต้นข้าว YSDN  จังหวัดร้อยเอ็ด  2) นายธนวิชญ์  หนองขุ่นสาร YSDN  จังหวัดร้อยเอ็ด  3) นายอรรถสิทธิ์ ไทรทอง YSDN จังหวัดชลบุรี 4) นางสาวพลอยไพลิน อินชะนะ YSDN จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  5) นายธนภูมิ  ยาวงษ์ YSDN จังหวัดลพบุรี  6) นางสาววาริศา หมาดเรียง YSDN จังหวัดสตูล

สาขาพัฒนาเยาวชน และจัดกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  1) นายกัมพล  พรมมา YSDN จังหวัดขอนแก่น     2)  นางสาวจุฑามณี  บุญที YSDN จังหวัดมหาสารคาม 3) นายสิทธิพร เข็ดคม  YSDN จังหวัดขอนแก่น  4)นายรัตนพล  คิดไร  YSDN จังหวัดมหาสารคาม  5) นายอัจฉริยวุธ  พิมพ์ปัด YSDN จังหวัดอุบลราชธานี 6) นางสาวกัญญาลักษณ์  สวัสดิ์ล้น YSDN จังหวัดระยอง  7) นางสาวอาทิตยา  พันหล้า YSDN จังหวัดชลบุรี  8) นางสาวปาณิศา  เจตเพ็ชร YSDN จังหวัดลพบุรี 9) นายธนพนธ์  รอดขวัญ YSDN จังหวัดสงขลา 10) นายธีระเทพ   จิตหลัง  YSDN จังหวัดสตูล   11) นางสาวอัมนี เจะมะ YSDN จังหวัดนนทบุรี

สาขาสื่อมวลชน รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ได้แก่   1) นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีเดช  YSDN จังหวัดนนทบุรี 2) นายธนบดี  เจริญผล YSDN จังหวัดสงขลา

สาขาดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม  ได้แก่ นายพงศพัศ  กิวัฒนา YSDN จังหวัดน่าน

ประเภท กลุ่มต้นแบบ สาขาพัฒนาเยาวชน และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่  1) เยาวชนรักนกรักป่า  จังหวัดอำนาจเจริญ   2) ชมรมเยาวชนร่วมใจพัฒนาถิ่น  จังหวัดอำนาจเจริญ  3) Singburi the creativity of youth (SCY)  จังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มต้นแบบ สาขาสื่อมวลชน รณรงค์ และประชาสัมพันธ์  ได้แก่  สภานักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง  จังหวัดชลบุรี

รางวัล Youth SDN  Idol (ผลงานอยู่ในช่วงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น) ด้านการพัฒนาเยาวชน และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ 1) นายเจตนิพัทธ์ ทันพิสิทธิ์ YSDN จังหวัดชุมพร  2) นายนิธิพงษ์ ศรีสุวรรณ YSDN จังหวัดชุมพร 3) นางสาวบุศราภรณ์  สอนหนู YSDN จังหวัดชุมพร  4) นางสาววิภารัตน์  วงษ์สีดา YSDN จังหวัดชุมพร และด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม  ได้แก่ นายธนวัฒน์  พรหมขุนทอง YSDN จังหวัดชุมพร

ประเภทรางวัล ต้นกล้า YSDN  (เป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี) ด้าน กีฬา และนันทนาการ ได้แก่ เด็กชายณัฐกฤต  เหมืองสอง  YSDN จังหวัดเชียงใหม่ และประเภทกลุ่ม ด้านการพัฒนาเยาวชน และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม YSDN จังหวัดปทุมธานี 

กองบรรณาธิการ SDNThailand