โครงการงดเลี้ยงสุราและน้ำหวานน้ำอัดลมในงานฌาปนกิจศพ

วันที่ 24 กันยายน 2565

นายสมเดช เอสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ได้มอบหมายให้ นายจันทร์แก้ว ชาปิน รองนายกเทศมนตรีฯ และเลขานุการ นางสาวพัชรินทร์ ปินคำ นายสมเพชร มูลดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดโครงการงดเลี้ยงสุราและน้ำหวานน้ำอัดลมในงานฌาปนกิจศพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านหม้อ เพราะในพื้นที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคล

โดยทุกคนจะรู้จักเหล้า เป็นที่มาของปัญหาต่างๆ แก่ผู้ดื่ม ทั้งเรื่องของสุขภาพ ทำให้เกิดโรคมากมาย รวมทั้งความรุนแรงในครอบครัวที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้จำนวนนักดื่มเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นช่วงวัยที่มีความคิดทันสมัย มีศักยภาพ การเปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้ได้แสดงพลังจะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถดึงศักยภาพของตัวเองสร้างสรรค์สิ่งที่ดีได้ เกิดความภาคภูมิใจในการได้ลงมือทำ เป็นเกราะป้องกันที่เข้มแข็งให้เยาวชนเติบโตเป็นใหญ่ที่มีสุขภาพห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

กองบรรณาธิการ SDNThailand