เวที “แชร์ ชวน เลิก เติมพลังใจ สานพลังคนหัวใจเพชร” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00 น.

นพ.อิทธิพล อุตมะปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ประธานในพิธีเปิด เวที “แชร์ ชวน เลิก เติมพลังใจ สานพลังคนหัวใจเพชร” ประจำปี 2565

โดยมีผู้กล่าวรายงาน นายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลต้นแบบ โดยนายชัยณรงค์ คำแดง ผู้ช่วยผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์บุคคลต้นแบบคนหัวใจเพชร

กองบรรณาธิการ SDNThailand